اطلاعات کاربر

فرزاد بازرگان

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 2
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1399/9/20
مدل دستگاه : آیفون ۱۰

عاشق کوهنوردی
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله پرچنان 8 
2 قله تالون 6024
3 قله لانه عقاب 516
4 قله طلوع و قله سر استخر 5212
5 قله بریانچال 6213
6 قله هفت میل گرمسار 401
7 قله دال نشین 10115
8 قله‌پشت بند سنگون 353
9 قله جارو اشتهارد 647
10 قله سیاه سر منطقه سولقان 9224
11 قله دشته (سایت) 7921
12 قله زرد از آهار 12613
13 قله پیله از طریق روستای دوروان 10524
14 قله پیغمبرکوه آبیک قزوین 10117
15 قله کلخانی مسگرآباد تهران 27325
16 قله هرزه کوه 1262
17 قله پراو بام استان کرمانشاه 10925
18 قله پاشوره قله ابرت از روستای نوا 10532
19 چین کلاغ به توچال 822
20 قله دماوند از جبهه جنوبی 878
21 قله اسپیدچال از مسیر جنوب غربی 9515
22 عرقچین به کلکچال 16243
23 قله کاسونک 16014
24 صعود به قله شیرباد بام استان خراسان رضوی 12112
25 هملون مدرسه یخنوردی میگون 14617
26 قله آسمانکوه نظرآباد کرج 20337
27 قله نیلا 77436
28 قله کرکوه از مسیر روستا و آبشار سنگان 792122