اطلاعات کاربر

مهرداد طلائی

پست الکترونیکی : mehrdad.talaei@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : -4
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/7/6
مدل دستگاه : Garmin map 64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 مسیر تابستانه همهن 1264126
2 مسیز زمستانه همهن 128672
3 مسیر زمستانه سیاه بند 121426
4 مسیر زمستانه پیرزن کلوم 1443110
5 مسیر تابستانه سرکچال 1و2و3 1788106
6 مسیر تابستانه ریزان 116066
7 ایستگاه 5 توچال از مسیر دربند 180445