اطلاعات کاربر


رادپور ابراهیم

پست الکترونیکی : ebrahimradpour@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 7
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/7
مدل دستگاه : Garmin Map 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دماوند جبهه غربی( از پلور تا قله! ) 3189280
2 چشمه پرآو (ارفع ده) 5373846
3 دریاچه حصارچال(علم کوه) + جاده خاکی تنگ گلو 3174124
4 جاده رویان به بلده و هراز 410577
5 دریاچه شورمست 2853117
6 آبشار شوی (از روستای پامنار) 243681
7 قله پهنه حصار(مسیر زمستانه) 1968115
8 میانکاله (پرنده نگری در حاشیه خلیج گرگان) 1847104
9 قله کهار (از روستای کلوان) 2552138
10 مسیر جاده بلده از هراز تا جاده چالوس و برگشت دیزین 196269
11 مسیر جنوبی دماوند(از جاده رینه-پلور تا بارگاه سوم) 2531176
12 الیمستان 2493258