اطلاعات کاربر

اسماعیل درخشان

پست الکترونیکی : esmaeil.shiny@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09368860160
شهر : شیراز
استان : فارس
تاریخ عضویت در سایت : 1398/4/3
مدل دستگاه : SAMSUNG GALAXY A70

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 خفر ، روستای فتح آباد به تنگ طاقه گلگشتی 38 
2 دراک ، زیگ زاگ اول به غار کلاغ وحشی ، اشکفتالو 41 
3 دراک ، مسیر ترکیبی ، پناهگاه 89 به پارک کوهستانی 694
4 دراک ، پارک کوهستانی ، پلکان به خانه گبری ها 754
5 دراک ، دره سماغدون به غدیریه و فرود از زیگ زاگ 1 892
6 استهبان ، خط الراس سرآسیاب به غولبند و تنگ کرتار 561
7 سپیدان ، قله قوچ خوس ، زمستانی ، ساخت ایگلو 381
8 خط الراس کوه سرخ به قلات ، مسیر شماره سیزدهم 13 433
9 دراک ، خط الراس کامل جاده خاکی به روستای پسکوهک 493
10 دراک ، جاده خاکی آبفا به غدیریه و فرود دره سه کاج 76 
11 کوه صدرا ، بام صدرا ، شهرک صدرا 74 
12 دراک ، زیگ زاگ دوم ، دره سماغدون فرود دره سه کاج 812
13 کوه صبوی ( سبو ) خط الراس پشت مله به باباکوهی 69