اطلاعات کاربر

غلامرضا گل کار

پست الکترونیکی : gholamreza_golkar@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 6
سطح کاربری : فعال
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09132707570
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1392/6/24
مدل دستگاه : Garmin 66s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شیرکوه مسیر برگشت 208860
2 شیرکوه مسیر رفت 2086121
3 گندمان به کلار 229152
4 قله کوه کلار 2958149
5 قله آنالوجه 195575
6 دریاچه گهر به پارکینگ محیط زیست 2011110
7 قله گل گل اشترانکوه به دریاچه گهر 2335190
8 چال کبود به قله گل گل اشترانکوه 212579
9 روستای میانرود به چال کبود اشترانکوه 186840
10 مسیر ماشین رو از روستای کشه به کرکس 185486
11 سه راهی ابیانه به روستای بیدهند 223933
12 بیدهند به کرکس 2262132
13 قله کرکس - اوره به کشه 2542241
14 کرکس از روستای طامه 4021367