اطلاعات کاربر


یونس شریعتمداری

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : yonessh.ir
شماره تماس : ******
شهر : Tehran
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/12/17
مدل دستگاه : Garmin eTrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله کاهار - مسیر زمستانه 33 
2 قله پاشوره - مسیر تابستانه 47 
3 قله کاهار - مسیر تابستانه 29 
4 خط الراس شرقی سرکچال - از شمشک به لالان 513
5 قله سوزچال - روستای لاسم 442
6 قله دماوند - مسیر جنوبی - تابستانه 422