اطلاعات کاربر

کامران عبو

پست الکترونیکی : kamran129q@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09144808712
شهر : بوکان
استان : آذربایجان غربی
تاریخ عضویت در سایت : 1397/4/13
مدل دستگاه : Map64

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 برده هلو (به رده هه لو) - بوکان 5 
2 کوری ره زه وان - اشنویه 12 
3 گرده کو - بانه 16 
4 سلطان مریوان 9 
5 رووش - سقز - سرشیرو 8 
6 سهند قوچ گلی 13 
7 طرغه بوکان 12 
8 شاهنشین چهل چشمه (چل چه مه) - سقز 17 
9 چکش و مالو - بوکان 211
10 بلقیس - تکاب - تخت سلیمان 23