اطلاعات کاربر


پریسا شعاعی فر

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تبریز
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ عضویت در سایت : 1398/11/4
مدل دستگاه : garmin map 64

پریسا شعاعی فر
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 اشترانکوه 22 
2 یخچال شمالی سبلان 15 
3 مسیر شمالی دماوند 12 
4 گرده علم کوه 27 
5 مسیر غربی سبلان 131