اطلاعات کاربر


مهری عباسی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : مشهد
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1396/12/21
مدل دستگاه : etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله شیرباد از مسیر جانپناه رضوی(یال سنگی) 412
2 قله قوچگر از دیزباد 392
3 قله بردو، روستای کلاته آهن فریمان 312
4 قله بی بی غیب فریمان 394
5 سراخور ، قوچان 402
6 شیرباد از پیست اسکی دولت اباد 699
7 صعود قله سبلان از حسینیه(شمال شرقی) و فرود از غربی 1125
8 قله اوشک در نیشابور 1119
9 چشمه سبز(گلمکان) به قله بینالود 14419
10 شب پیمایی پیوه ژن به مغان 1172
11 منطقه زشک- خط الراس سه قله زشک،شیرباد و چمن 17242