اطلاعات کاربر


مهری عباسی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : مشهد
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1396/12/21
مدل دستگاه : etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله بی بی غیب فریمان 4 
2 سراخور ، قوچان 141
3 شیرباد از پیست اسکی دولت اباد 408
4 صعود قله سبلان از حسینیه(شمال شرقی) و فرود از غربی 895
5 نیشابور،بوژان 821
6 چشمه سبز(گلمکان) به قله بینالود 11317
7 شب پیمایی پیوه ژن به مغان 941
8 منطقه زشک- خط الراس سه قله زشک،شیرباد و چمن 13838