اطلاعات کاربر

کامران عبو

پست الکترونیکی : kamran129q@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09144808712
شهر : بوکان
استان : آذربایجان غربی
تاریخ عضویت در سایت : 1397/4/13
مدل دستگاه : Map64

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 برده هلو (به رده هه لو) - بوکان 32 
2 کوری ره زه وان - اشنویه 311
3 گرده کو - بانه 35 
4 سلطان مریوان 271
5 رووش - سقز - سرشیرو 28 
6 سهند قوچ گلی 32 
7 طرغه بوکان 32 
8 شاهنشین چهل چشمه (چل چه مه) - سقز 37 
9 چکش و مالو - بوکان 391
10 بلقیس - تکاب - تخت سلیمان 613