اطلاعات کاربر

کامران عبو

پست الکترونیکی : kamran129q@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09144808712
شهر : بوکان
استان : آذربایجان غربی
تاریخ عضویت در سایت : 1397/4/13
مدل دستگاه : Map64

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 برده هلو (به رده هه لو) - بوکان 791
2 کوری ره زه وان - اشنویه 673
3 گرده کو - بانه 65 
4 سلطان مریوان 574
5 رووش - سقز - سرشیرو 67 
6 سهند قوچ گلی 743
7 طرغه بوکان 66 
8 شاهنشین چهل چشمه (چل چه مه) - سقز 8915
9 چکش و مالو - بوکان 741
10 بلقیس - تکاب - تخت سلیمان 15215