اطلاعات کاربر


پویا محبی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : صحته
استان : کرمانشاه
تاریخ عضویت در سایت : 1398/5/26
مدل دستگاه : Samsonga8+

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 صعود به قله حه وی خانی 25 
2 صعود به قله دالاخانی 394
3 صعود به قله نخه چال 301
4 گشایش مسیر سیامک بر روی تیغه شماره 2 کول جنو 311
5 قزل ارسلان و دایم برف 25 
6 صعود به قله شیخعلی خان 301
7 قله نمازگاه امروله 362
8 صعود به قله قته چرمی 35