اطلاعات کاربر


مهری عباسی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : مشهد
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1396/12/21
مدل دستگاه : etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله شیرباد از مسیر جانپناه رضوی(یال سنگی) 759
2 قله قوچگر از دیزباد 719
3 قله بردو، روستای کلاته آهن فریمان 657
4 قله بی بی غیب فریمان 746
5 سراخور ، قوچان 735
6 شیرباد از پیست اسکی دولت اباد 11223
7 صعود قله سبلان از حسینیه(شمال شرقی) و فرود از غربی 15810
8 قله اوشک در نیشابور 1499
9 چشمه سبز(گلمکان) به قله بینالود 18624
10 شب پیمایی پیوه ژن به مغان 1462
11 منطقه زشک- خط الراس سه قله زشک،شیرباد و چمن 23159