اطلاعات کاربر

مهرزاد حسینی

پست الکترونیکی : wild_coyot_m@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 2
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : کرج
استان : البرز
تاریخ عضویت در سایت : 1395/8/27
مدل دستگاه : garmin Map 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 پوینت تمامی قلل منطقه تخت سلیمان 51997
2 خط الراس قله مهرچال به قله هم هن 58922
3 خط الراس قله ساکا تا قله اندار 53049
4 خط الراس قله لوارک تا قله داراباد 62954
5 خط الراس قله پلنگ چال به قله چین کلاغ 58215
6 قله جارو از یال صخره ای 44013
7 بی جی کوه از مسیر غربی 45116
8 کرج.قله بی جی کوه از مسیر صخره جن 51530