اطلاعات کاربر


محمد کیانی مرند

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09143911422
شهر : مرند
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ عضویت در سایت : 1399/10/21
مدل دستگاه : garmin 64 s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سلطان سنجر -زمستانی 151
2 میشو زمستانی 141
3 علی علمداری 12 
4 سلطان سنجر -تابستانی 111
5 سبلان.....ساوالان 15 
6 کمچی یا کیامکی 304
7 میشو-تابستانی 301
8 قره گوز 191
9 واداداشکا-هرزندات 191
10 آیران - هرزندات 211