اطلاعات کاربر

محمد قدرت نما

پست الکترونیکی : kouhnavard1386@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 59
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : www.ghodratnama.blogfa.com
شماره تماس : 09121052976
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/7/6
مدل دستگاه : garmin etrex 30

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 خط الراس ناز و کهار 766
2 خط الراس مهرچال 1046
3 گاوبینی، فیل زمین 15725
4 فشم لالون قلل سرکچال و خلنو 20520
5 قله تخت سلیمان 16012
6 قله سیاه گوک چنوبی 16110
7 ساکا و آتشگوه از روستای کند بالا 1174
8 آزاد کوه از گرده شرقی 17610
9 قله دوبرار غربی از دره انگمار 16818
10 خط الراس خاتون بارگاه تا خرسنگ جنوبی 25217
11 قله گل زرد از یال شرقی 2189
12 قله سرخاب 19414
13 قله جانستون مسیر زمستانی 21025
14 توچال از یال چهار پالون 3494
15 قلل سنبران، گل گهر و گل گل 30947
16 قله لیچه، چشمه شاهی و کندر 35769
17 قله سرکچال از لالون 36912
18 دماوند شمال شرقی 31226
19 قله میان سه چال 36040
20 علم کوه از گرده آلمانها 395108
21 کلون بستک، سرکچال ها، شانه شرقی 33812
22 قله زیورچال، سه چال و شیورکش 39712
23 خط الراس پیرزن کلوم، شیورکش و کاسونک 42560
24 مهر چال از راحت آباد 35014
25 قله سیاه پلاس 58465
26 خط الراس اندار گاوبینی 42758
27 قله فیل زمین 61054
28 قله لارها 3807
29 قله آبک 44827
30 قله سکه نو 43618
31 قله و خط الراس پلنگ آبی 36912
32 قله سرکچال میانی 4274
33 قله ریزان و آتشکوه 54431
34 آهنگرک 45031
35 قله همهن مسیر زمستانی 51119
36 قله ساکا مسیر تابستانی 47339
37 قله شانه شرقی سرکچال از لالون 46015
38 خرسنگ تا جانستون 64152
39 اردک مردک 88223
40 قله چپکرو 117176
41 داراباد به توچال 1320186
42 خط الراس سکه نو - کمانکوه 97919
43 قله ناز و کهار 1326123
44 قله خرسنگ 117434
45 قله الوند وشنوه 92527
46 قله خاتون بارگاه 100512
47 قله پازنان کوهستان بیرمی 1361149
48 قله قولی زلیخا کردستان 2262144
49 قله کمال سهند 114897
50 قله تشگر 2316234
51 قله پازنان بیرامی 1378130
52 قله اندار و پرسون 126454
53 قله برفخانه 104028
54 قله شاهنشین الوند 107445
55 کلاه قاضی الوند همدان 110322
56 قله کمر لرزان 117140
57 قله کرکسین 108941
58 قله کان صیفی ( کبیر کوه ) 1981141
59 قله کی نو - کینو 1791295
60 دماوند از شمال شرقی 1550226
61 قله برف انبار 1896371
62 قله یخچال 1474284
63 قله ولیجیا، ولجیا 115130
64 قله شاه جهان 1746219
65 قاش مستان 1202102
66 قله کلونچین 1583249
67 قله پورا 133150
68 قله اورین 1481140
69 قله دائم برف 147134
70 قله قزل ارسلان 141333
71 قله گاوکشان 3027435
72 قله شیر باد 1502187
73 قله هزاربند 149160
74 قله شاهو 1496171
75 قله دومیر یا اردهال 1594227
76 قله نایبند 1712206
77 قله بلقیس 1499250
78 قله پلنک آبی 114715
79 قله اسپیلت صعود از یال وزباد و برگشت دره گلابدره 2157128
80 قله قلعه دختر مسیر خط الراس 152171
81 کلکچال از رحمان آباد 1772118
82 توچال، از دربند تا ایگل 130621
83 شاه دژ 131831
84 ریزان-آتشکوه-مهرچال-پیرزن کلوم 136976
85 قلعه دختر 142457
86 دماوند شمالی به جنوبی 130771
87 قله کافره 159271
88 کلون بستک - سرکچال غربی 149842
89 شاهانکوه - فریدون شهر اصفهان 2165264
90 قله سات، طالقان، روستای کرکبود 2972196
91 آسمانکوه دشت لار 2484169
92 خونکهار - کرج، آتشگاه، روستای دوروان 1931114
93 کول جنو - منطقه ازنا، از روستای کمندان 2354115
94 خرونرو از پل سفید تا قله ( در استان مازندران ) 2412431