اطلاعات کاربر

محمد زاهدی‌فر

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : مشهد
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1399/8/29
مدل دستگاه : android

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 آتشگاه و سیاه سنگ 383
2 چمن ۱ و ۲ و ۳ برگشت از دره شیشه‌گران 394
3 چلیشاه از مسیر معدن 466
4 اژدر کوه مشهد. اژدرکوه 726
5 قله مریم (سنگچین زو) 721
6 خلج 551