اطلاعات کاربر

محمدمهدی شعبانی

پست الکترونیکی : mm.shabani66@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 6
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09114136754
شهر : امل
استان : مازندران
تاریخ عضویت در سایت : 1397/7/21
مدل دستگاه : Garmin etrex 20

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 بلیران به چلاو (سنگچال) 5510
2 قله سنی 214
3 نقره سر 479
4 بلیران به سد شیاده 5612
5 شهنه کلا به سد شیاده 4313
6 قله بزم چال 8110