اطلاعات کاربر


محمدحسین کجینه باف

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 75
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1392/11/15
مدل دستگاه : Garmin colorado 300

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 تفتان 538
2 نایبندطبس 5014
3 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای سنگبان 972
4 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای کهوان 961
5 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای آقچری 971
6 نواکوه(یخچال زیاران)ازشهرک زیاران 894
7 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای نساءپایین 872
8 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای خورانک 872
9 قله وتوس 1024
10 قله نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای تکیه ناوه 1287
11 قله گرگ 1072
12 قله قزقونچال 1022
13 قله قدمگاه 12512
14 قله شمزار 992
15 خزاچال یاسفیدچشمه 962
16 زرده ورطالقان 1012
17 ریزبلند(برم فیروز) 12010
18 قلل شاه قوچ وباقران 961
19 قلل سیاهگوک 1145
20 قله شاهین نطنز 1402
21 قله خراسانکوه(ازورکش طالقان) 1061
22 نواکوه(یخچال زیاران) 1243
23 قله سفیدکتور(ازروستای خوبکوه الموت) 1363
24 قله سات (ازالموت) 1205
25 قله وارکش 1212
26 قله جفتان 16115
27 قله شاهسفیدکوه 134 
28 قله سفیدقطورازطالقان 17911
29 قله بزاکوه 1747
30 قله آوالان 1752
31 قلل رُنج بزرگ وکوچک 20427
32 گنو(قله قلات نصیری بلندترین قله رشته کوه گنو) 34429
33 قله بزمان 40923
34 مسیرجنگلی اسکندرکوه شفت 29025
35 ناظربزرگ،دوخواهرون غربی وشرقی ،چپکرو 33464
36 قله پازنان بیرمی بوشهر 775124
37 قله کان سیفی ( بلندترین قله رشته کبیرکوه ایلام ) 69570
38 مسیرجنگلی روستای دیورش به روستای حلیمه جان 1623216
39 آسمانکوه نظرآباداستان البرز 63151
40 مسیرجنگلی روستای شیرکوه ، دشت لارنه ،روستای راجعون 98596
41 قله ی سندان 62610
42 قله ی یخچال زیاران ( نواکوه ) 131429
43 قلعه ی ارژنگ 74625
44 قله ی میشینه مرگ 926141
45 قله ی ملار بین روستاهای بادمجین وککجین 6138
46 قله ی آبک 83342
47 دماوند شمالغربی ( یال داغ ) بازگشت از یال جنوبی 89149
48 قله ی سبلان 80028
49 قله یپیرزن کلون ازگردنه ی خاتون بارگاه 89333
50 قله ی کروج 781 
51 قله توچال از قله روستای ایگل 134277
52 قله سیالان از گردنه سلنبار(صعود خط الراسی) 103666
53 قله ی شاه کرم ازروستای سیرود ( مسیرجنوبی ) 128664
54 قله ی روته (البرزمرکزی) 113640
55 ونتار یا ونه تار 105023
56 سفیدکتور ، شاه البرز ، سات ( صعودخط الراسی ) 1227113
57 قله ی تکه قیه سی 67212
58 قله ی چهل چشمه 110337
59 قله ی سی چال البرز مرکزی 79117
60 بدروپریشان 74518
61 اردهال 1332132
62 قله ی کله قندی ماسوله 1428178
63 قله ی ملار از روستای سفیده کش 79710
64 قله ی شجاع الدین از عبدل آباد 75128
65 قله ی رامند 90715
66 قله ی بندعیش 1494192
67 چین کلاغ از یال بین گردنه ی کارا و جنگل کارا 1387149
68 نیزه کوه گیلان 1158105
69 قلل آبیدر سنندج 97748
70 قله ی شاه البـــــرز ( یال اصلی یا زمستانی ) 1378173
71 کوههای بریال 148327
72 قله ی شجاع الدین از جاده ی ورتوان 122319
73 قله ی ورجین 1265153
74 قله ی تورشم یاتوریشوم 1244154
75 قله ی شجاع الدین از جاده ی زرشک 103552
76 قله ی عباسعلی 1635188
77 قله ی سلطان اویس یا سلطان قیس 122249
78 قله ی ملار (مارال ) ازروستای بوزیلین 189036
79 قله ی چرمکش 137393
80 قله ی شجاع الدین ازروستای رزجرد 140258
81 قله ی چرمکش 92866
82 کافرمیدان 92126
83 قله ی جدار قیه 103915
84 روستای کوچنان الموت تاپناهگاه خشچال 84359
85 توچال از مسیر آهار 1626147