اطلاعات کاربر


محمدحسین کجینه باف

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 72
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1392/11/15
مدل دستگاه : Garmin colorado 300

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 تفتان 181
2 نایبندطبس 165
3 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای سنگبان 641
4 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای کهوان 691
5 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای آقچری 681
6 نواکوه(یخچال زیاران)ازشهرک زیاران 644
7 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای نساءپایین 591
8 نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای خورانک 601
9 قله وتوس 702
10 قله نواکوه(یخچال زیاران)ازروستای تکیه ناوه 887
11 قله گرگ 761
12 قله قزقونچال 72 
13 قله قدمگاه 825
14 قله شمزار 712
15 خزاچال یاسفیدچشمه 70 
16 زرده ورطالقان 71 
17 ریزبلند(برم فیروز) 928
18 قلل شاه قوچ وباقران 70 
19 قلل سیاهگوک 894
20 قله شاهین نطنز 1082
21 قله خراسانکوه(ازورکش طالقان) 82 
22 نواکوه(یخچال زیاران) 92 
23 قله سفیدکتور(ازروستای خوبکوه الموت) 933
24 قله سات (ازالموت) 944
25 قله وارکش 921
26 قله جفتان 12010
27 قله شاهسفیدکوه 104 
28 قله سفیدقطورازطالقان 14810
29 قله بزاکوه 1447
30 قله آوالان 1392
31 قلل رُنج بزرگ وکوچک 16227
32 گنو(قله قلات نصیری بلندترین قله رشته کوه گنو) 29528
33 قله بزمان 35521
34 مسیرجنگلی اسکندرکوه شفت 25725
35 ناظربزرگ،دوخواهرون غربی وشرقی ،چپکرو 30158
36 قله پازنان بیرمی بوشهر 722115
37 قله کان سیفی ( بلندترین قله رشته کبیرکوه ایلام ) 65453
38 مسیرجنگلی روستای دیورش به روستای حلیمه جان 1532200
39 آسمانکوه نظرآباداستان البرز 59745
40 مسیرجنگلی روستای شیرکوه ، دشت لارنه ،روستای راجعون 88580
41 قله ی سندان 60210
42 قله ی یخچال زیاران ( نواکوه ) 127227
43 قلعه ی ارژنگ 70723
44 قله ی میشینه مرگ 878135
45 قله ی ملار بین روستاهای بادمجین وککجین 5867
46 قله ی آبک 78138
47 دماوند شمالغربی ( یال داغ ) بازگشت از یال جنوبی 86249
48 قله ی سبلان 77228
49 قله یپیرزن کلون ازگردنه ی خاتون بارگاه 85633
50 قله ی کروج 753 
51 قله توچال از قله روستای ایگل 129876
52 قله سیالان از گردنه سلنبار(صعود خط الراسی) 100665
53 قله ی شاه کرم ازروستای سیرود ( مسیرجنوبی ) 123358
54 قله ی روته (البرزمرکزی) 108937
55 ونتار یا ونه تار 101821
56 سفیدکتور ، شاه البرز ، سات ( صعودخط الراسی ) 1196111
57 قله ی تکه قیه سی 64911
58 قله ی چهل چشمه 106633
59 قله ی سی چال البرز مرکزی 75517
60 بدروپریشان 72117
61 اردهال 1267120
62 قله ی کله قندی ماسوله 1368160
63 قله ی ملار از روستای سفیده کش 7729
64 قله ی شجاع الدین از عبدل آباد 72027
65 قله ی رامند 87814
66 قله ی بندعیش 1425179
67 چین کلاغ از یال بین گردنه ی کارا و جنگل کارا 1340138
68 نیزه کوه گیلان 1100100
69 قلل آبیدر سنندج 94646
70 قله ی شاه البـــــرز ( یال اصلی یا زمستانی ) 1326171
71 کوههای بریال 144127
72 قله ی شجاع الدین از جاده ی ورتوان 119618
73 قله ی ورجین 1210141
74 قله ی تورشم یاتوریشوم 1191142
75 قله ی شجاع الدین از جاده ی زرشک 100150
76 قله ی عباسعلی 1579169
77 قله ی سلطان اویس یا سلطان قیس 117747
78 قله ی ملار (مارال ) ازروستای بوزیلین 181035
79 قله ی چرمکش 131683
80 قله ی شجاع الدین ازروستای رزجرد 136154
81 قله ی چرمکش 88860
82 کافرمیدان 89125
83 قله ی جدار قیه 100515
84 روستای کوچنان الموت تاپناهگاه خشچال 81858
85 توچال از مسیر آهار 1593147