اطلاعات کاربر

مجید منتظری

پست الکترونیکی : majidmontazeri59@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 4
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09127813062
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1394/9/2
مدل دستگاه : garmin 64 s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 رکابزنی جاده جدید الموت 14 
2 رکابزنی جاده معدن چشمه عبدل آباد نجف آباد 29 
3 رکابزنی یک پیچ دوپیچ به چشمه میزوج 27 
4 اسبه مرد به بلوکان 81825
5 ادله یورد 75711
6 اشکدر 85638
7 قله سردگاه 96543
8 2 خاله 84217
9 جنگل نوردی. قله نهر آب 93643
10 طالقان روستای قاضی کلایه قله یخچال 118814
11 بریال 99718
12 روستای باراجین به قله شجاالدین 118632
13 روستای عبدل آباد به قله شجاالدین 12445
14 جنگل نوردی (سدتاریک به ویس رودفومن) 1654137