اطلاعات کاربر

مجید ملک محمدی

پست الکترونیکی : majid.rock74@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09214789591
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1394/11/7
مدل دستگاه : Garmin etrex 30x

لیدر قله های البرز مرکزی
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 خرسنگ 361
2 یال سرداغ دماوند 351
3 قله برج زمستانی 425
4 قله دماوند یال ملاخوران 503
5 قله برز و جیر اسبی اووو 593
6 قله پیرزن کلوم از یال شمالی 692
7 قله کهار 707
8 توچال 801
9 قله انر 737
10 قله اسپیدچال 1005
11 قله سبلان از مسیر شمال شرقی 874
12 قله شاه پیل کوه 1019
13 منطقه علم کوه 983
14 قله سل سل دشت لار 883
15 اشترانکوه . سنبران .گل گل 971
16 قله های اشکدر و ورکش 983
17 قله نارچو ( دژ نارسو ) 1158
18 خط الراس توچال به دماوند .منطقه البرز مرکزی 15537
19 منطقه نمارستاق .مسیر صعود قله سه سنگ ۲ 1079