اطلاعات کاربر

مجید ملک محمدی

پست الکترونیکی : majid.rock74@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 19
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ۰۹۳۳۵۱۰۴۴۳۴
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1394/11/7
مدل دستگاه : Garmin etrex 30x

لیدر قله های البرز مرکزی
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 اشتر به نوسوم بویدر 352
2 قلل نرگس منطقه الموت 271
3 کول جنو 404
4 نوار دور علم کوه 7116
5 خط الراس پسنده به آزادکوه 5714
6 قله سات و شاه البرز 6013
7 قله مهرچال 8426
8 قله آسمانکوه دشت لار _خط الراس گاوینکچال 8113
9 قله هفت خانی 7415
10 قله اریم 938
11 خرسنگ 8512
12 یال سرداغ دماوند 916
13 قله برج زمستانی 895
14 قله دماوند یال ملاخوران 11313
15 قله برز و جیر اسبی اووو 14511
16 قله پیرزن کلوم از یال شمالی 1224
17 قله کهار 1317
18 توچال 1372
19 قله انر 18321
20 قله اسپیدچال 1678
21 قله سبلان از مسیر شمال شرقی 14917
22 قله شاه پیل کوه 17315
23 منطقه علم کوه 1609
24 قله سل سل دشت لار 1406
25 اشترانکوه . سنبران .گل گل 19530
26 قله های اشکدر و ورکش 16617
27 قله نارچو ( دژ نارسو ) 17911
28 خط الراس توچال به دماوند .منطقه البرز مرکزی 32187
29 منطقه نمارستاق .مسیر صعود قله سه سنگ ۲ 20123