اطلاعات کاربر

فاضل دهقانی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : سمنان
استان : سمنان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/5/30
مدل دستگاه : گارمين 64

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 سرمه کوه (مهدیشهر) 121
2 قله مرغک (شهمیرزاد) 16 
3 قله اوران (منطقه شهمیرزاد - چاشلو بار) 302
4 قله نیزوا - سمنان 13639