اطلاعات کاربر

ع. ژيلك زاده

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 1
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1394/11/18
مدل دستگاه : gGarmin map 66s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 حصارک ـ قله بند عیش 201
2 دارآباد 325
3 دشت آزو ـ قله پاشوره 4617
4 قله کلکچال 6315
5 جنگل الیمستان و قله امامزاده قاسم - روستای لهاش 6218
6 چین کلاغ 402
7 درکه تا ایستگاه 5 593
8 دماوندـ جبهه جنوبی ـ رفت و برگشت 19212
9 قله وروشت 21618
10 قله علم کوه از حصارچال ـ رفت و برگشت 15610
11 قله کرکس 1502
12 دربند به توچال از مسیر شیرپلا 19214
13 خلخال به روستای لاکه تاشون 78344