اطلاعات کاربر

علی مقدم

پست الکترونیکی : alimoghaddam5161@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 18
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/aevalanche
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/6/6
مدل دستگاه : iPhone7/iPhone11

سلام کاش دوستان مسیرهای نادرست و اشتباه رو توی سایت بارگذاری نکنند یا سیستمی باشه مسیرها بررسی شوند و در صورت نامناسب بودن حذف شوند،چرا که میتونه منجر به حادثه‌ای ناگوار برای دیگران بشود.لااقل هر کجای مسیر رو اشتباه میروید توی توضیحات آنرا شرح بدهید. . یکی از عللی که من تصمیم به ثبت track گرفتم این هست که توی همین سایت مسیرهای اشتباه زمانبر و بعضا خطرناکی دیدم که متاسفانه مدیر سایت هم زیر خیلیهاشون تشکر کردند و آنها را ستوده‌اند!
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دریاچهٔ سیاه رود تا روستای لزور 11 
2 قلهٔ میشینه مرگ 10 
3 مسیر روستای کلاونگا از جاده بلده 28 
4 سوتک کوچک از روستای کلاونگا 302
5 قلهٔ سیاه پلاس از روستای جَوَرد (جبههٔ شرقی) 301
6 قلهٔ سیاه پلاس از روستای ایرا ( جبههٔ غربی) 242
7 قلل مهرچال و پیرزنکلوم از یال زمستانی/گرمابدر 225
8 قلل پیرزنکلوم و مهرچال از گرمابدر 274
9 قلهٔ قدمگاه 326
10 گردنه‌ی گدوک تا چال‌میش پایین(سه راهی ماربِمِرد ) 264
11 پیمایش قلل خورندان گاوبینی سرسیاه غارها/سیاهچالها 358
12 سرسیاه غارها / سیاهچالها 6323
13 قلهٔ قلعه دختر 7011
14 پیمایش رحمان آباد به دارآباد/قلل عرقچین تنگچال 445
15 دریاچه دریوک (تلاغار)از پیست دیزین/کاخ شمس 5912
16 زمستانی/قلل خاتون‌بارگاه گیزنو خرسنگ جانستون ورزاب 15416
17 زمستانی/قلل ریزان سیاه‌لت آتشکوه مهرچال پیرزنکلوم 1376
18 قله‌ی دالنشین (لجنی) 15716
19 قله‌ی کماچال از ولنجک 18138
20 رحمان‌آباد،قله کلکچال،چشمه پیازچال،پارک جمشیدیه 19610
21 قله‌ی روته (زرینچال) 1556
22 قله‌ی سرلت تا حوالی قله‌ی لوارک از روستای تالون 15315
23 قله‌ی زرین‌کوه به روستای جابان 24327
24 سه چال و سینو به وارنگرود از روی خط‌الراس 21015
25 قلل سه‌چال و سینو (سکه‌نو) 22122
26 خلنوی کوچک و خلنوی بزرگ از مسیر ژاندارک 21912
27 آزادکوه از کلاک بالا 19025
28 قلل گُلوی منار سه سنگ(سیاهسنگ) پشت بند سنگون 23916
29 قلل پشت‌ بند ‌سنگون سه ‌سنگ(سیاهسنگ) منار گُلوی 31541
30 پیمایش قلل استرچال آهنگرک محمودچال سیچال 35977
31 پیمایش قلل شاهنشین پلنگچال بندعیش 24113
32 قله‌ی دارآباد به جمشیدیه 2539
33 قله‌ی پلنگچال،جبهه‌ی غربی/تابستانی 21828
34 خاتون‌ بارگاه تا خرسنگ 24043
35 طبیعتگردی/ آبنیک 34344
36 قله‌ی ورجین از دو جبهه 31440
37 قله‌ی پلنگچال (یال غربی) مسیر زمستانی 35238
38 فرحزاد به درکه 32912
39 شهرک بوعلی چین کلاغ کارا/درکه 34825
40 قلل بارو و پهنه‌حصار از روستای واریش 41393
41 شاهنشین ۳۳چم بازارک نودشتک لوارک،روستای رندان 32621
42 شانه‌ی جنوب‌غربی قلل۳۳چم و بازارک 2939
43 خط‌الراس اشتر به سرکچال 42522
44 قله‌ی کرکوه 390128
45 قله‌ی کُماچال/ایستگاه ۱تا۵ تله‌کابین توچال 30112
46 رحمان‌آباد/باغچه خلیل/پارکینگ دارآباد 48141
47 خط‌الراس هرزه‌کوه (از سکه‌نو تا سرکچالها) 27129
48 سرکچالها از گرده‌ی شرقی/زمستانی 2799
49 دماوند/یال رینه(جنوب‌شرقی)/بازگشت از جبهه‌ی جنوبی 29115
50 قله‌ی آبک به میگون(جبهه‌ی جنوبی) 41155
51 قله‌ی آبک از شمشک(جبهه‌ی شمالی) 41870
52 گلابدره،شیرپلا،درکه 35661
53 قله‌ی پهنه‌حصار به روستای واریش 27430
54 کلون بستک تا سرکچال 36914
55 قله‌ی ریزان 35529
56 قله‌ی پرسون یال زمستونی 41072
57 اندار پرسون سیاه‌ریز ریزان 36131
58 قله‌ی کلکچال به قله‌ی توچال 445106
59 رحمان آباد قلل عرقچین،تنگ‌چال،کلکچال،توچال 73397
60 قله‌ی لوارک به روستای رندان 47545
61 ایستگاه ۷تله‌کابین شاهنشین بازارک پلنگچال چینکلاغ 38680
62 قله آسیاب بادی(دو مسیر) 2578271
63 قلل عرقچین و تنگ چال(رفت و برگشت) 390101
64 قله‌ی دوپستون(کوچک و بزرگ) تا بند الشگاه 35145
65 کلکچال از گلابدره 737269
66 قلل کلکچال(مسیر زمستانی) 27430
67 درکه اسون سربند 2594
68 بند عیش 30642
69 درکه به سربند 2682
70 قله‌ی فیل‌زمین 33246
71 قله‌ی فیل زمین((از قله به روستای لواسان بزرگ)) 33463
72 قله‌ی همهن به لب جاده‌ی امامه 60937
73 همهن 65850
74 خرسنگ میانی 60626
75 کلون بستک 60635
76 خط‌ الراس دارآباد به لزون و جمشیدیه 62927
77 قلل سرکچال 61519
78 قلل ساکا و آتشکوه 831141
79 قلل مهرچال و پیرزنکلوم از امامه 990143
80 شیرپلا به قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 94838
81 قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 84863
82 دماوند/جبهه‌ی جنوبی 91638
83 دماوند/جبهه‌ی شمال‌شرقی 863152
84 قله‌ی خلنو،تیغه‌های ژاندارک/البرز مرکزی 1041101
85 قله‌ی پاشوره/البرز شرقی 68257
86 دره‌ی دارآباد/قلل کلکچال/پارک جمشیدیه 80163
87 ایستگاه۷تله‌کابین توچال به قله‌ی شاهنشین(زمستانی) 76942
88 ایستگاه۵ تله‌کابین توچال،اسون،سربند 70518
89 میدان درکه ایستگاه۷تله‌کابین توچال(مسیر زمستانی) 83753
90 قله‌ی چین کلاغ به هتل توچال 90061
91 قله‌ی توچال-شیرپلا-سربند 76332
92 شیرپلا به قله‌ی توچال 80041
93 جانپناه شروین 107468
94 قله‌ی چین‌کلاغ از یال جنگل کارا 860123
95 قله‌ی دارآباد(مونگچال)از یال شن‌سیاه 68835
96 آبشار سنگان به امامزاده قاسم سنگان 55723
97 قله‌ی پهنه حصار(پهنه سار) از روستای سنگان 783117
98 قله‌ی توچال به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال 51233
99 گردنه‌ی اسپیلت به قله‌ی توچال 56742
100 اردوگاه کلکچال به گردنه‌ی اسپیلت 59649
101 پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال 1535459
102 پناهگاه شیرپلا تا سربند 5479
103 قله‌ی کلکچال تا پناهگاه شیرپلا 55837
104 گردنه‌ی پیازچال به قله‌ی کلکچال 94060
105 دارآباد،قله‌ی کلکچال،شیرپلا،سربند 80351
106 قلل بازارک،۳۳چم به قله‌ی توچال 59271
107 ایستگاه ۷ تله کابین به قلل ۳۳چم و بازارک 60552
108 گردنه‌ی شاهنشین تا اشتر گردن(شترگلو) 61535
109 قله‌ی چین کلاغ به قله‌ی پلنگچال 53363
110 قله‌ی پلنگچال از طریق قلل چین‌کلاغ،دوشاخ،سیاهسنگ 1241182
111 قله‌ی پلنگچال تا روستای امامزاده داود 854119
112 قله‌ی پلنگچال از میدان درکه و پناهگاه پلنگچال 741188