اطلاعات کاربر

علی مقدم

پست الکترونیکی : alimoghaddam5161@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : -1
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/aevalanche
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/6/6
مدل دستگاه : iPhone7/iPhone11

سلام کاش دوستان مسیرهای نادرست و اشتباه رو توی سایت بارگذاری نکنند یا سیستمی باشه مسیرها بررسی شوند و در صورت نامناسب بودن حذف شوند،چرا که میتونه منجر به حادثه‌ای ناگوار برای دیگران بشود.لااقل هر کجای مسیر رو اشتباه میروید توی توضیحات آنرا شرح بدهید. . یکی از عللی که من تصمیم به ثبت track گرفتم این هست که توی همین سایت مسیرهای اشتباه زمانبر و بعضا خطرناکی دیدم که متاسفانه مدیر سایت هم زیر خیلیهاشون تشکر کردند و آنها را ستوده‌اند!
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 توچال غربی/ایستگاه۷تله‌کابین لوارک،روستای رندان 21 
2 شانه‌ی جنوب‌غربی قلل۳۳چم و بازارک 18 
3 خط‌الراس اشتر به سرکچال 252
4 قله‌ی کرکوه 221
5 قله‌ی کُماچال/ایستگاه ۱تا۵ تله‌کابین توچال 23 
6 رحمان‌آباد/باغچه خلیل/پارکینگ دارآباد 264
7 خط‌الراس هرزه‌کوه (از سکه‌نو تا سرکچالها) 141
8 سرکچالها از گرده‌ی شرقی/زمستانی 14 
9 دماوند/یال رینه(جنوب‌شرقی)/بازگشت از جبهه‌ی جنوبی 343
10 قله‌ی آبک به میگون(جبهه‌ی جنوبی) 9914
11 قله‌ی آبک از شمشک(جبهه‌ی شمالی) 9310
12 گلابدره،شیرپلا،درکه 5412
13 قله‌ی پهنه‌حصار به روستای واریش 474
14 قلل بارو و پهنه‌حصار از واریش 425
15 کلون بستک تا سرکچال 84 
16 قله‌ی ریزان 962
17 قله‌ی پرسون یال زمستونی 10718
18 اندار پرسون سیاه‌ریز ریزان 943
19 قله‌ی کلکچال به قله‌ی توچال 13225
20 رحمان آباد قلل عرقچین،تنگ‌چال،کلکچال،توچال 1117
21 قله‌ی لوارک به روستای رندان 1171
22 ایستگاه ۷تله‌کابین شاهنشین بازارک پلنگچال چینکلاغ 7716
23 قله آسیاب بادی(دو مسیر) 18531
24 قلل عرقچین و تنگ چال(رفت و برگشت) 637
25 قله‌ی دوپستون(کوچک و بزرگ) تا بند الشگاه 859
26 کلکچال از گلابدره 10143
27 قلل کلکچال(مسیر زمستانی) 6715
28 درکه اسون سربند 583
29 بند عیش 517
30 چینکلاغ به کارا و درکه 594
31 درکه به سربند 53 
32 قله‌ی فیل‌زمین 494
33 قله‌ی فیل زمین((از قله به روستای لواسان بزرگ)) 529
34 قله‌ی همهن به لب جاده‌ی امامه 22910
35 همهن 23713
36 خرسنگ شمالی 23813
37 کلون بستک 2468
38 خط‌ الراس دارآباد به لزون و جمشیدیه 25813
39 قلل سرکچال 2488
40 قلل ساکا و آتشکوه 32551
41 قلل مهرچال و پیرزنکلوم 32126
42 شیرپلا به قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 43420
43 قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 30019
44 دماوند/جبهه‌ی جنوبی 38420
45 دماوند/جبهه‌ی شمال‌شرقی 41568
46 قله‌ی خلنو،تیغه‌های ژاندارک/البرز مرکزی 46136
47 قله‌ی پاشوره/البرز شرقی 27826
48 دره‌ی دارآباد/قلل کلکچال/پارک جمشیدیه 31726
49 ایستگاه۷تله‌کابین توچال به قله‌ی شاهنشین(زمستانی) 40323
50 ایستگاه۵ تله‌کابین توچال،اسون،سربند 36116
51 میدان درکه به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال 43031
52 قله‌ی چین کلاغ به هتل توچال 43535
53 قله‌ی توچال-شیرپلا-سربند 39521
54 شیرپلا به قله‌ی توچال 41632
55 جانپناه شروین 53931
56 قله‌ی چین‌کلاغ از یال جنگل کارا 42152
57 قله‌ی دارآباد(مونگچال)از یال شن‌سیاه 33722
58 آبشار سنگان به امامزاده قاسم سنگان 3369
59 قله‌ی پهنه حصار(پهنه سار) از روستای سنگان 47460
60 قله‌ی توچال به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال 34621
61 گردنه‌ی اسپیلت به قله‌ی توچال 33723
62 اردوگاه کلکچال به گردنه‌ی اسپیلت 36528
63 پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال 625190
64 پناهگاه شیرپلا تا سربند 3394
65 قله‌ی کلکچال تا پناهگاه شیرپلا 32717
66 گردنه‌ی پیازچال به قله‌ی کلکچال 56129
67 دارآباد،قله‌ی کلکچال،شیرپلا،سربند 52336
68 قلل بازارک،۳۳چم به قله‌ی توچال 37542
69 ایستگاه ۷ تله کابین به قلل ۳۳چم و بازارک 35417
70 گردنه‌ی شاهنشین تا اشتر گردن(شترگلو) 35219
71 قله‌ی چین کلاغ به قله‌ی پلنگچال 31627
72 قله‌ی پلنگچال از طریق قلل چین‌کلاغ،دوشاخ،سیاهسنگ 72690
73 قله‌ی پلنگچال تا روستای امامزاده داود 44355
74 قله‌ی پلنگچال از میدان درکه و پناهگاه پلنگچال 41177