اطلاعات کاربر

علی مقدم

پست الکترونیکی : alimoghaddam5161@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 7
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/aevalanche
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/6/6
مدل دستگاه : iPhone7/iPhone11

سلام کاش دوستان مسیرهای نادرست و اشتباه رو توی سایت بارگذاری نکنند یا سیستمی باشه مسیرها بررسی شوند و در صورت نامناسب بودن حذف شوند،چرا که میتونه منجر به حادثه‌ای ناگوار برای دیگران بشود.لااقل هر کجای مسیر رو اشتباه میروید توی توضیحات آنرا شرح بدهید. . یکی از عللی که من تصمیم به ثبت track گرفتم این هست که توی همین سایت مسیرهای اشتباه زمانبر و بعضا خطرناکی دیدم که متاسفانه مدیر سایت هم زیر خیلیهاشون تشکر کردند و آنها را ستوده‌اند!
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 طبیعتگردی/ آبنیک 334
2 قله‌ی ورجین از دو جبهه 304
3 قله‌ی پلنگچال (یال غربی) 658
4 فرحزاد به درکه 725
5 شهرک بوعلی چین کلاغ کارا/درکه 885
6 قلل بارو و پهنه‌حصار از روستای واریش 9017
7 توچال غربی/ایستگاه۷تله‌کابین لوارک،روستای رندان 874
8 شانه‌ی جنوب‌غربی قلل۳۳چم و بازارک 762
9 خط‌الراس اشتر به سرکچال 10617
10 قله‌ی کرکوه 9312
11 قله‌ی کُماچال/ایستگاه ۱تا۵ تله‌کابین توچال 812
12 رحمان‌آباد/باغچه خلیل/پارکینگ دارآباد 989
13 خط‌الراس هرزه‌کوه (از سکه‌نو تا سرکچالها) 456
14 سرکچالها از گرده‌ی شرقی/زمستانی 39 
15 دماوند/یال رینه(جنوب‌شرقی)/بازگشت از جبهه‌ی جنوبی 744
16 قله‌ی آبک به میگون(جبهه‌ی جنوبی) 17323
17 قله‌ی آبک از شمشک(جبهه‌ی شمالی) 15115
18 گلابدره،شیرپلا،درکه 10325
19 قله‌ی پهنه‌حصار به روستای واریش 879
20 کلون بستک تا سرکچال 1432
21 قله‌ی ریزان 1476
22 قله‌ی پرسون یال زمستونی 15820
23 اندار پرسون سیاه‌ریز ریزان 1466
24 قله‌ی کلکچال به قله‌ی توچال 19941
25 رحمان آباد قلل عرقچین،تنگ‌چال،کلکچال،توچال 20624
26 قله‌ی لوارک به روستای رندان 1723
27 ایستگاه ۷تله‌کابین شاهنشین بازارک پلنگچال چینکلاغ 12926
28 قله آسیاب بادی(دو مسیر) 49173
29 قلل عرقچین و تنگ چال(رفت و برگشت) 10521
30 قله‌ی دوپستون(کوچک و بزرگ) تا بند الشگاه 13016
31 کلکچال از گلابدره 18883
32 قلل کلکچال(مسیر زمستانی) 10217
33 درکه اسون سربند 914
34 بند عیش 9216
35 درکه به سربند 91 
36 قله‌ی فیل‌زمین 9014
37 قله‌ی فیل زمین((از قله به روستای لواسان بزرگ)) 9819
38 قله‌ی همهن به لب جاده‌ی امامه 27814
39 همهن 29217
40 خرسنگ شمالی 28613
41 کلون بستک 30011
42 خط‌ الراس دارآباد به لزون و جمشیدیه 31718
43 قلل سرکچال 29110
44 قلل ساکا و آتشکوه 39362
45 قلل مهرچال و پیرزنکلوم 40331
46 شیرپلا به قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 50322
47 قله‌ی توچال از چشمه نرگس/یال چهار پالون 38428
48 دماوند/جبهه‌ی جنوبی 45823
49 دماوند/جبهه‌ی شمال‌شرقی 47273
50 قله‌ی خلنو،تیغه‌های ژاندارک/البرز مرکزی 53645
51 قله‌ی پاشوره/البرز شرقی 34839
52 دره‌ی دارآباد/قلل کلکچال/پارک جمشیدیه 39433
53 ایستگاه۷تله‌کابین توچال به قله‌ی شاهنشین(زمستانی) 45624
54 ایستگاه۵ تله‌کابین توچال،اسون،سربند 41217
55 میدان درکه به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال 49137
56 قله‌ی چین کلاغ به هتل توچال 49238
57 قله‌ی توچال-شیرپلا-سربند 44925
58 شیرپلا به قله‌ی توچال 46433
59 جانپناه شروین 62038
60 قله‌ی چین‌کلاغ از یال جنگل کارا 48161
61 قله‌ی دارآباد(مونگچال)از یال شن‌سیاه 38023
62 آبشار سنگان به امامزاده قاسم سنگان 36410
63 قله‌ی پهنه حصار(پهنه سار) از روستای سنگان 51570
64 قله‌ی توچال به ایستگاه ۷ تله‌کابین توچال 36324
65 گردنه‌ی اسپیلت به قله‌ی توچال 37427
66 اردوگاه کلکچال به گردنه‌ی اسپیلت 40731
67 پارک جمشیدیه به قله‌ی توچال 767240
68 پناهگاه شیرپلا تا سربند 3714
69 قله‌ی کلکچال تا پناهگاه شیرپلا 36522
70 گردنه‌ی پیازچال به قله‌ی کلکچال 62543
71 دارآباد،قله‌ی کلکچال،شیرپلا،سربند 55840
72 قلل بازارک،۳۳چم به قله‌ی توچال 39951
73 ایستگاه ۷ تله کابین به قلل ۳۳چم و بازارک 38319
74 گردنه‌ی شاهنشین تا اشتر گردن(شترگلو) 38322
75 قله‌ی چین کلاغ به قله‌ی پلنگچال 33832
76 قله‌ی پلنگچال از طریق قلل چین‌کلاغ،دوشاخ،سیاهسنگ 822119
77 قله‌ی پلنگچال تا روستای امامزاده داود 49961
78 قله‌ی پلنگچال از میدان درکه و پناهگاه پلنگچال 44683