اطلاعات کاربر

علي محمودي

پست الکترونیکی : ali_mahmoodi110@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 5
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/ali__mahmoodii/
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1398/3/25
مدل دستگاه : Garmin GPSMAP 78S

Telegram : @ali_mahmoudii ------------------- Wikiloc : https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1138772 ------------------- http://www.facebook.com/ali.mahmoodiii
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 خط الراس اندار و پرسون به ریزان 101
2 قله فیل زمین 588
3 قله های سرکچال 1 و دال نشین 1149
4 خط الراس سر سیاه غار به پرسون 556
5 قله اسپیدچال 20632
6 قله های کهار و ناز 13318
7 قله شاه البرز 9315
8 دماوند شمالی به شمال شرقی 15211
9 توچال به دیزین 8412
10 کلون بستک به خلنو 18429
11 توچال از ایگل 1406
12 جانستون به خرسنگ 21752
13 چین کلاغ به توچال 12322
14 عرقچین به توچال 20425
15 قله عرقچین و تنگچال 857135
16 قله بندعیش 43254
17 قله آبک 24913
18 قله ارژنگ 29819
19 قله آهنگرک و محمودچال 35821
20 قله آزادکوه (شاهزاده کج گردن) 31330
21 قله ناظر بزرگ (شکرلقاس) 42646
22 کجور به سیسنگان 48755
23 خط الراس دارآباد به توچال - تیغه های دارآباد 36029
24 چین کلاغ به توچال 41571
25 قله سنبران - اشترانکوه 47938
26 قله خلنو از مسیر کاسه خلنو 568159
27 سایت آبعلی-صعود از مسیرشمالی و برگشت از مسیر شرقی 218 
28 سایت آبعلی از مسیر دره غربی 265 
29 بارگاه سوم دماوند 29221
30 سایت آبعلی 2601
31 قله بزقوش (آغ داغی) 35516
32 قله قلعه دختر (ماما) 46045
33 قله زرین کوه (زرینه کوه) 100891
34 قله کینو - Keyno 1491133