اطلاعات کاربر

عباس عزیزی

پست الکترونیکی : abbasazizi8504@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09133265603
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1396/2/25
مدل دستگاه : garmim64S

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شیرکوه یزد 22 
2 قله برج-خلنو 16 
3 قله بن رو دنا 12 
4 توچال(دربند) 12 
5 دماوند شمال شرقی 272
6 دماوند جنوبی 312
7 کرکس زمستانی 223
8 مسیرشمالی دماوند 113
9 قله شهبازشمالی 141
10 هفت تنان 11 
11 کرکس (مسیرکشه) 151
12 شاهان کوه 8