اطلاعات کاربر

عباس عزیزی

پست الکترونیکی : abbasazizi8504@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09133265603
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1396/2/25
مدل دستگاه : garmim64S

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شاهان کوه از مسیر زمستان 221
2 شیرکوه یزد 982
3 قله برج-خلنو 944
4 قله بن رو دنا 461
5 توچال(دربند) 462
6 دماوند شمال شرقی 862
7 دماوند جنوبی 922
8 کرکس زمستانی 873
9 مسیرشمالی دماوند 444
10 قله شهبازشمالی 536
11 هفت تنان 452
12 کرکس (مسیرکشه) 535
13 شاهان کوه 466