اطلاعات کاربر

صانع پرندان

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : -1
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس :
شهر : سنندج
استان : کردستان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/9/21
مدل دستگاه : garmin 78s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دماوند یال سرداغ ( داغ) از ناندل_جبهه شمالی دماوند 6011
2 پیمایش دربند کلام، اورامان از درکی به قلا جی 663
3 شاهو حوی خانی از سریاس(زمستانی) 902
4 خط الراس یورت، هانه کمال، فرزه 501
5 صعود قلل کلاغ لانه و الوند 1154
6 کوه بلقیس قله هاچاداغی 20516
7 اسکای رانیگ- آبیدر سنندج 1664
8 اوالان مسیر زمستانی (دولکرو) 36821
9 صعود زمستانی قله دالاخانی ( سهیل ) سنقر کلیایی 31032
10 رکاب زنی از سنندج به سد سورال 238 
11 چهل چشمه_ خط الراس شاه نشین_ گاوه لان_ قولی زلیخا 38364
12 اوآلان از روستای نشور 43327
13 رکاب زنی از سنندج به روستای توار صمدی-گردنه آریز 348 
14 از مسیرهای پیست دوچرخه سواری آبیدر سنندح 2694
15 دوچرخه سواری از سنندج به تیرگران و ایسیر (سد وحدت) 3033
16 دوچرخه سواری کوهستان - روستاهای دهستان نران و حومه 2971
17 الوند_همدان، صعود زمستانی گروه شفق سنندج 21528
18 خط الراس آبیدر بزرگ‌ به کوه عاشقان کرجو-گروه شفق 40211
19 اورامان تخت، صعود به عودالان از بندول 4479
20 کلون بستک 648109
21 کوهای دالامپر(دالان پر)بوز سینا(بزسینا)(گروه شفق) 87077
22 کوه پراو کرمانشاه (گروه کوهنوردی شفق سنندج) 66260
23 خط الراس کوسالان کردستان-گروه کوهنوردی شفق 3869
24 اورامان کردستان. مسیر کولیج به دیوزناو و پالنگان 66228
25 کوه چهل چشمه صعود زمستانی توسط گروه کوهنوردی شفق 37315
26 کوه بدر واقع در شهر قروه 60143
27 سخناخ 49213