اطلاعات کاربر


حسین وهابی

پست الکترونیکی : h.vahabi2002@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09171180537
شهر : شیراز
استان : فارس
تاریخ عضویت در سایت : 1394/12/5
مدل دستگاه : Samsung galaxy s3

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله تاسک . چهل چشمه و زنگنه. خان زنیون شیراز 482
2 قله دلو . سیاخ دارنگون. شیراز 547
3 قله مرغنج یا مرغنک شهرستان سپیدان 341
4 قله گر شهرستان سپیدان استان فارس 625