اطلاعات کاربر

جاوید ثروتیان

پست الکترونیکی : j.servatian@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 15
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : www.fanroshd.com
شماره تماس : ******
شهر : کرج
استان : البرز
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/19
مدل دستگاه : Garmin eTrex Vista HCx

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله کلاش ویا 88549
2 قله سوتک 73951
3 قله آرارات 756111
4 قله کندر 75661
5 قله پرسون 170272
6 قله کرماکوه 272771
7 فله ورکش 2289113
8 قلعه زهاک - هشترود 136826
9 قلعه دختر شهرستانک 2655219
10 قله جارو 247087
11 قله پورا 241692
12 کویر جندق - مصر - عروسان 3156110
13 قله دنا ( حوض دال ) 2506135
14 شاهرود به گرگان 2567175
15 قله جانستون 1545135
16 پراچان به شهسوار 2742211
17 ولیان به طالقات 175893
18 سرکچال به کلون بسنک 155855
19 شیرکوه 143965
20 قله کرچان 2416107
21 قلل اشترانکوه ( گل گل - گل گهر - سن بران ) 2277383
22 چپکرو - دوخواهرون 1715193
23 قله درفک 1962201
24 کندوان به علم کوه 148468
25 قله هزار بند 198142
26 ناز به کهار 132958
27 علم کوه - گرده آلمانها - برگشت از حصارچال 2139224
28 آزاد کوه از مسیر دیواره شمالی 2892136