اطلاعات کاربر

جاوید ثروتیان

پست الکترونیکی : j.servatian@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 15
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت : www.fanroshd.com
شماره تماس : ******
شهر : کرج
استان : البرز
تاریخ عضویت در سایت : 1391/6/19
مدل دستگاه : Garmin eTrex Vista HCx

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله کلاش ویا 82636
2 قله سوتک 67343
3 قله آرارات 66276
4 قله کندر 70850
5 قله پرسون 165071
6 قله کرماکوه 266968
7 فله ورکش 221993
8 قلعه زهاک - هشترود 132425
9 قلعه دختر شهرستانک 2584212
10 قله جارو 241583
11 قله پورا 236590
12 کویر جندق - مصر - عروسان 3095108
13 قله دنا ( حوض دال ) 2453128
14 شاهرود به گرگان 2475172
15 قله جانستون 1489124
16 پراچان به شهسوار 2639193
17 ولیان به طالقات 171684
18 سرکچال به کلون بسنک 152151
19 شیرکوه 140563
20 قله کرچان 2367101
21 قلل اشترانکوه ( گل گل - گل گهر - سن بران ) 2178345
22 چپکرو - دوخواهرون 1648176
23 قله درفک 1913196
24 کندوان به علم کوه 144465
25 قله هزار بند 193841
26 ناز به کهار 129156
27 علم کوه - گرده آلمانها - برگشت از حصارچال 2082213
28 آزاد کوه از مسیر دیواره شمالی 2816126