اطلاعات کاربر


برزو ممبینی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 2
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09166924350
شهر : ایذه
استان : خوزستان
تاریخ عضویت در سایت : 1398/2/25
مدل دستگاه : etrex30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 مسیر زمستانه قله منگشت ایذه خوزستان 221
2 گمه زرد ایذه سوسن 405
3 قله کینو 35 
4 منطقه سنگ نوردی کولفره ایذه خوزستان 53 
5 الهک ایذه 36 
6 زمستان مرکزی دنا 42 
7 خط الراس مرکزی دنا از سی سخت تا خفر 16246