اطلاعات کاربر

بابک نصیری فارسانی

پست الکترونیکی : babak6218@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://www.babak5700.blogfa.com
شماره تماس : 09132857327
شهر : فارسان
استان : چهارمحال و بختیاری
تاریخ عضویت در سایت : 1399/2/22
مدل دستگاه : a20s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله چوبین 20 
2 قله کلار 262
3 قله کلونچین 25 
4 قله آب سفید 20 
5 قله کرکس 221
6 سپیدانه به چشمه مروارید 211
7 زردکوه،قله شاه شهیدان 391
8 قله کلک 423
9 قله دالانک-جهانبین 363