اطلاعات کاربر

امیر همپا

پست الکترونیکی : amirparsoon@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 376
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://koohbekooh.blogfa.com
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/5/9
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

یادآوری : لازم به ذکر است که در طول زمان در اثر حوادث طبیعی و غیره ، ممکن است مسیر مورد نظر تغییر کرده باشد ، لذا عزیزان همنورد باید اطلاعات خود را بروز کرده تا حادثه ناگواری پیش نیاید.و مسئولیت حقوقی هرگونه اتفاق ناگوار و یا حادثه ای ، چنانچه در اثر استفاده از مسیرهایی که اینجانب در این سایت وزین آپلود کرده ام به عهده استفاده کنندگان می باشد و هیچگونه مسئولیتی در باره حوادث احتمالی افراد را بر عهده نمی گیرم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن 1092129
2 ییلاق اولسنبلانگا 1180125
3 قله کالاپاتار کشور نپال 9635
4 قله خرونرو 1508329
5 آبشار زیارت 93735
6 زیارت به نهارخوران 101576
7 جنگل زیارت و مازوکش 1139100
8 قله زرین کوه 105664
9 قله زردکوه 100070
10 غار یخمراد 85910
11 قله ورجین 104550
12 قله توچال از ولنجک 89385
13 قله توچال از شهرستانک 83740
14 قله توچال از سربند 91055
15 قله توچال از پارک جمشیدیه 82542
16 قله توچال از امامزاده داوود 90234
17 قله توچال از ایگل 92534
18 قله توچال از دارآباد 92237
19 قله توچال از چین کلاغ 90153
20 قله توچال از چشمه نرگس 87136
21 قله توچال از آهار 88950
22 قله تالون 94156
23 طالقان به تنکابن(شهسوار) 1320222
24 قله تاج کوه 1169114
25 قله تفتان 81930
26 جان پناه اسپیدکمر 96337
27 قله های سُرخاب 83214
28 قله سیچال 94837
29 قله سیالان 1339125
30 قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج 92630
31 قله شیرکوه 99357
32 قله شیرباد 89994
33 جان پناه شروین - شیرپلا 93348
34 دره شمخال 123186
35 شاهرود به گرگان 1257162
36 قله شاهو 94860
37 قله شاه نشین 93237
38 قله شاه البرز 1290106
39 قله شاهوار 1239304
40 قله سرباز 96429
41 قله سرکچال 92439
42 قله سنبران 1032166
43 قله سماموس 112576
44 قله ساکا 1025157
45 قله سبلان 78836
46 غار رودافشان 83523
47 قله روئنج 77530
48 قله ریزان 85630
49 تله نمک راین کرمان 70227
50 قله های پاشوره و هلزم 90340
51 قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال) 81472
52 قله پلنگچال 94477
53 قله پهنه سار (پهنه حصار) 83666
54 قله اوریم 78076
55 ییلاق اولسنبلانگا 804102
56 دریاچه نئور به سوباتان 1130242
57 قله نیزوا 82243
58 قله ناظر بزرگ 999134
59 ناندل به یالرود 79531
60 قله میشینه مرگ 99259
61 قله منار 105689
62 کویر مرنجاب 1110120
63 قله لزون(پیازچال) 88766
64 قله لشگرک 82533
65 قله کُرماکوه 7597
66 قله کلون بستک 103464
67 قله کولجنون 826107
68 قله کولکچال 85133
69 قله کلاهه 78326
70 جنگل کجور به سیسنگان 1897220
71 قله های برج و خولنو 80841
72 قله خاتون بارگاه 98116
73 قله خشچال 88247
74 قله خرسنگ 90157
75 گورستان خالدنبی 77942
76 کلوگان به اَمامه 78931
77 کویر متین آباد 78037
78 قله کاسونک 80837
79 قله کرکس 78347
80 کندوان به حصارچال 82513
81 دره کَمجِل 84131
82 قله کمانکوه 100182
83 قله های ناز - کهار 82167
84 قله جوپار 85697
85 قله جانستون 970112
86 قله هِریاس 81111
87 قله هزار 1027264
88 دریاچه های هویر - تار 86195
89 قله هرزه کوه 92330
90 قله گُرگ 72814
91 قله گُل زرد 85153
92 قله قزل ارسلان 76427
93 قله قلعه دختر(قزل ماما) 89130
94 قلعه بابک 73154
95 قله قاش مستان 1127155
96 آبشار گِزو 79250
97 گرمابدر به پلور 85836
98 دریاچه گَهَر 7158
99 قله دماوند از یال داغ 86258
100 قله دماوند از یال جنوب غربی 1179145
101 قله دماوند از رینه 95399
102 آهار به شهرستانک 1180109
103 آبشار لاتون 83059
104 قله فیل زمین 86056
105 فیلبند به قله الیمستان 1069166
106 فرحزاد به امامزاده داوود 78821
107 قله اِلبروس 71717
108 قله دوشاخ 913112
109 قله دُرفک 70520
110 قله دوبرار لاسم 972139
111 قله حوض دال دنا 79852
112 غار دانیال 75127
113 قله دماوند از دره یخار 86350
114 قله دماوند از یال غربی 94980
115 قله دماوند از یال جنوبی 1068153
116 قله دماوند از سروَزان 79019
117 قله دماوند از یال مُلاخوران 85651
118 قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه 880156
119 قله دماوند از یال شمال شرقی - حاجی دلا 78888
120 قله دماوند از یال شمالی 88593
121 قله دماوند از یال شرقی 85144
122 قله دماوند از قِرقِه 70526
123 قله دماوند از یال چال چال 80130
124 قله دماوند از آبگرم لاریجان 71132
125 قله دائم برف 77058
126 قله دارآباد 79728
127 دریاچه چورت (میانشه) 914161
128 قله چین کلاغ 1261199
129 قله چشمه شاهی 951107
130 غار چال نخجیر 65411
131 قله بزگوش 79915
132 قله بینالود 101590
133 قله برفخانه تزرجان 83336
134 قله بند عیش 98440
135 قصر بهرام به مرنجاب 88451
136 باداب سورت 78733
137 قله آزادکوه 121583
138 قله آتشکوه 129768
139 قله ارفع کوه 1372174
140 قله آرارات 79571
141 دور آناپورنا + بیس کمپ آناپورنا + دریاچه تیلیچو 67214
142 قله انگمار 69823
143 قله الوند 65436
144 قله الیمستان 91196
145 قله آلانه سر 86673
146 دریاچه الندان 119153
147 قله آهنگرک 92960
148 آبشار شِوی (تله زنگ) 77140
149 قله عباسعلی 75576
150 قله آبک 73446
151 قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb 318583
152 جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb 5254621
153 قله سیالان gdb 5092518
154 قله ورِوشت gdb 2973113
155 قله توچال از مسیر شهرستانک gdb 6018279
156 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb 4371230
157 قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb 8354484
158 قله توچال از مسیر ایگِل gdb 4074468
159 قله توچال از مسیر دارآباد gdb 4557224
160 قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb 6422224
161 قله توچال از مسیر آهار gdb 3521330
162 قله توچال از مسیر ولنجک gdb 8061576
163 قله توچال از مسیر سربند gdb 5103424
164 قله تفتان gdb 3499309
165 قله های سرخاب از دو مسیر gdb 3241139
166 قله سی چال gdb 3111115
167 خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb 2903130
168 قله شیرکوه gdb 4277535
169 قله شیرباد gdb 4066347
170 قله شاه البرز gdb 3952283
171 قله سرکچال gdb 4851422
172 قله سماموس از جواهردشت gdb 7295692
173 قله سماموس از جواهرده gdb 5484613
174 قله سبلان از مسیر غربی gdb 6767562
175 قله سبلان شمال شرقی gdb 5441539
176 قله ریزان gdb 3560315
177 قله هَلزِم gdb 259397
178 قله پاشوره gdb 4227560
179 قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb 4179232
180 قله پرسون gdb 4796588
181 قله شاه نشین gdb 3780254
182 قله پلنگچال gdb 5103829
183 قله ناظر بزرگ gdb 4592329
184 قله کُرماکوه gdb 260758
185 قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb 4675591
186 قله کلک چال gdb 3731363
187 قله کلاهه gdb 334963
188 قله خولنو و برج gdb 4480419
189 قله خاتون بارگاه gdb 4315282
190 قله خشچال gdb 3609139
191 قله خرسنگ gdb 4684435
192 پیاده روی از کلوگان به امامه gdb 4318229
193 قله کاسونک gdb 3441316
194 قله کرکس gdb 5333658
195 قله ناز gdb 3501477
196 قله کاهار gdb 4369277
197 قله جانستون از دو مسیر gdb 4265684
198 خطالراس هریاس gdb 3050227
199 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb 4878558
200 قله گرگ از دو مسیر gdb 4713377
201 قله گُل زرد gdb 5355577
202 قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb 3918362
203 قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb 68011046
204 قلعه بابک از دو مسیر gdb 4567577
205 آبشار گزو gdb 87801022
206 دریاچه گَهَر gdb 4363179
207 قله درفک از سه مسیر gdb 7787867
208 قله دوبرار لاسم gdb 5354351
209 قله دارآباد gdb 76561194
210 قله دماوند از دره یخار gdb 4549170
211 قله دماوند از مسیر غربی gdb 86021563
212 قله دماوند از مسیر جنوبی gdb 105231300
213 قله دماوند از مسیر شمالی gdb 6043839
214 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb 64301443
215 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb 3085277
216 قله چین کلاغ gdb 121302090
217 قله بینالود gdb 4057374
218 قله برفخانه تزرجان gdb 4271288
219 قله بند عیش gdb 6131377
220 قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb 4438364
221 قله آتشکوه gdb 5196582
222 قله انگمار gdb 5963732
223 قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb 7712565
224 قله و جنگل الیمستان gdb 5506574