اطلاعات کاربر

امیر محمددوست

پست الکترونیکی : amirparsoon@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 376
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://koohbekooh.blogfa.com
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/5/9
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

براستی در ورزش کوهنوردی ، جای چنین وبسایت پر باری خالی بود . اینک خرسندم که با همت والای دوست برومندم ، آقای مهندس آرش بخشش این نقصان بر طرف گردیده و بخود می بالم اگر بتوانم نقش کوچکی در جهت پیشبرد این سایت با ارزش داشته باشم.به امید یاری و همکاری سایر همنوردان گرامی.همواره سلامت و کامروا باشید.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن 1033111
2 ییلاق اولسنبلانگا 1144125
3 قله کالاپاتار کشور نپال 9145
4 قله خرونرو 1410310
5 آبشار زیارت 88634
6 زیارت به نهارخوران 96073
7 جنگل زیارت و مازوکش 106695
8 قله زرین کوه 99259
9 قله زردکوه 95370
10 غار یخمراد 81110
11 قله ورجین 99050
12 قله توچال از ولنجک 84575
13 قله توچال از شهرستانک 78035
14 قله توچال از سربند 85555
15 قله توچال از پارک جمشیدیه 77439
16 قله توچال از امامزاده داوود 84833
17 قله توچال از ایگل 87232
18 قله توچال از دارآباد 86637
19 قله توچال از چین کلاغ 84248
20 قله توچال از چشمه نرگس 81035
21 قله توچال از آهار 83546
22 قله تالون 89551
23 طالقان به تنکابن(شهسوار) 1240213
24 قله تاج کوه 1100107
25 قله تفتان 78630
26 جان پناه اسپیدکمر 90728
27 قله های سُرخاب 79714
28 قله سیچال 89135
29 قله سیالان 1263116
30 قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج 86926
31 قله شیرکوه 94255
32 قله شیرباد 85091
33 جان پناه شروین - شیرپلا 88247
34 دره شمخال 116178
35 شاهرود به گرگان 1164150
36 قله شاهو 89458
37 قله شاه نشین 88437
38 قله شاه البرز 123198
39 قله شاهوار 1163284
40 قله سرباز 92022
41 قله سرکچال 86837
42 قله سنبران 957145
43 قله سماموس 106670
44 قله ساکا 952141
45 قله سبلان 73935
46 غار رودافشان 78623
47 قله روئنج 72330
48 قله ریزان 80028
49 تله نمک راین کرمان 67024
50 قله های پاشوره و هلزم 85640
51 قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال) 76965
52 قله پلنگچال 88868
53 قله پهنه سار (پهنه حصار) 80962
54 قله اوریم 74674
55 ییلاق اولسنبلانگا 778100
56 دریاچه نئور به سوباتان 1098237
57 قله نیزوا 78238
58 قله ناظر بزرگ 948122
59 ناندل به یالرود 76231
60 قله میشینه مرگ 94954
61 قله منار 100181
62 کویر مرنجاب 1072117
63 قله لزون(پیازچال) 84564
64 قله لشگرک 79529
65 قله کُرماکوه 7377
66 قله کلون بستک 98660
67 قله کولجنون 79093
68 قله کولکچال 82331
69 قله کلاهه 75826
70 جنگل کجور به سیسنگان 1813214
71 قله های برج و خولنو 77839
72 قله خاتون بارگاه 95215
73 قله خشچال 84946
74 قله خرسنگ 86649
75 گورستان خالدنبی 74342
76 کلوگان به اَمامه 76131
77 کویر متین آباد 74437
78 قله کاسونک 76236
79 قله کرکس 74646
80 کندوان به حصارچال 78510
81 دره کَمجِل 80331
82 قله کمانکوه 93559
83 قله های ناز - کهار 77764
84 قله جوپار 81492
85 قله جانستون 90892
86 قله هِریاس 77411
87 قله هزار 983252
88 دریاچه های هویر - تار 81591
89 قله هرزه کوه 87529
90 قله گُرگ 69013
91 قله گُل زرد 80547
92 قله قزل ارسلان 72324
93 قله قلعه دختر(قزل ماما) 84427
94 قلعه بابک 68950
95 قله قاش مستان 1018141
96 آبشار گِزو 75249
97 گرمابدر به پلور 81536
98 دریاچه گَهَر 6778
99 قله دماوند از یال داغ 81448
100 قله دماوند از یال جنوب غربی 1105128
101 قله دماوند از رینه 89991
102 آهار به شهرستانک 109698
103 آبشار لاتون 79059
104 قله فیل زمین 81854
105 فیلبند به قله الیمستان 1020160
106 فرحزاد به امامزاده داوود 74921
107 قله اِلبروس 67416
108 قله دوشاخ 863104
109 قله دُرفک 66820
110 قله دوبرار لاسم 905117
111 قله حوض دال دنا 75750
112 غار دانیال 71326
113 قله دماوند از دره یخار 81745
114 قله دماوند از یال غربی 89966
115 قله دماوند از یال جنوبی 1000127
116 قله دماوند از سروَزان 75218
117 قله دماوند از یال مُلاخوران 81648
118 قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه 803136
119 قله دماوند از یال شمال شرقی - حاجی دلا 73877
120 قله دماوند از یال شمالی 82384
121 قله دماوند از یال شرقی 80836
122 قله دماوند از قِرقِه 66322
123 قله دماوند از یال چال چال 76028
124 قله دماوند از آبگرم لاریجان 66625
125 قله دائم برف 72151
126 قله دارآباد 75127
127 دریاچه چورت (میانشه) 872158
128 قله چین کلاغ 1188180
129 قله چشمه شاهی 903103
130 غار چال نخجیر 61510
131 قله بزگوش 75014
132 قله بینالود 96785
133 قله برفخانه تزرجان 79636
134 قله بند عیش 93837
135 قصر بهرام به مرنجاب 85450
136 باداب سورت 74433
137 قله آزادکوه 116375
138 قله آتشکوه 124363
139 قله ارفع کوه 1295159
140 قله آرارات 76470
141 دور آناپورنا + بیس کمپ آناپورنا + دریاچه تیلیچو 64714
142 قله انگمار 67020
143 قله الوند 63235
144 قله الیمستان 88089
145 قله آلانه سر 82169
146 دریاچه الندان 111251
147 قله آهنگرک 87752
148 آبشار شِوی (تله زنگ) 74740
149 قله عباسعلی 72172
150 قله آبک 70544
151 قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb 311679
152 جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb 5124595
153 قله سیالان gdb 4866480
154 قله ورِوشت gdb 2908105
155 قله توچال از مسیر شهرستانک gdb 5921272
156 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb 4325226
157 قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb 8225469
158 قله توچال از مسیر ایگِل gdb 3961445
159 قله توچال از مسیر دارآباد gdb 4485213
160 قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb 6354219
161 قله توچال از مسیر آهار gdb 3463321
162 قله توچال از مسیر ولنجک gdb 7967564
163 قله توچال از مسیر سربند gdb 5066422
164 قله تفتان gdb 3450308
165 قله های سرخاب از دو مسیر gdb 3163134
166 قله سی چال gdb 3055114
167 خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb 2795124
168 قله شیرکوه gdb 4148520
169 قله شیرباد gdb 3969328
170 قله شاه البرز gdb 3849266
171 قله سرکچال gdb 4702388
172 قله سماموس از جواهردشت gdb 7145641
173 قله سماموس از جواهرده gdb 5331573
174 قله سبلان از مسیر غربی gdb 6666527
175 قله سبلان شمال شرقی gdb 5327520
176 قله ریزان gdb 3475302
177 قله هَلزِم gdb 253692
178 قله پاشوره gdb 4130536
179 قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb 4116219
180 قله پرسون gdb 4698566
181 قله شاه نشین gdb 3716249
182 قله پلنگچال gdb 4914772
183 قله ناظر بزرگ gdb 4509321
184 قله کُرماکوه gdb 254056
185 قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb 4564567
186 قله کلک چال gdb 3667362
187 قله کلاهه gdb 328861
188 قله خولنو و برج gdb 4402411
189 قله خاتون بارگاه gdb 4193262
190 قله خشچال gdb 3536138
191 قله خرسنگ gdb 4568419
192 پیاده روی از کلوگان به امامه gdb 4268227
193 قله کاسونک gdb 3325302
194 قله کرکس gdb 5169607
195 قله ناز gdb 3393436
196 قله کاهار gdb 4288264
197 قله جانستون از دو مسیر gdb 4104640
198 خطالراس هریاس gdb 2953216
199 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb 4709494
200 قله گرگ از دو مسیر gdb 4560356
201 قله گُل زرد gdb 5251558
202 قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb 3758342
203 قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb 6546978
204 قلعه بابک از دو مسیر gdb 4420559
205 آبشار گزو gdb 8633983
206 دریاچه گَهَر gdb 4266176
207 قله درفک از سه مسیر gdb 7618838
208 قله دوبرار لاسم gdb 5252322
209 قله دارآباد gdb 75631187
210 قله دماوند از دره یخار gdb 4470160
211 قله دماوند از مسیر غربی gdb 82681408
212 قله دماوند از مسیر جنوبی gdb 101901249
213 قله دماوند از مسیر شمالی gdb 5904788
214 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb 60951272
215 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb 2995260
216 قله چین کلاغ gdb 115751960
217 قله بینالود gdb 3966362
218 قله برفخانه تزرجان gdb 4207287
219 قله بند عیش gdb 6002368
220 قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb 4318348
221 قله آتشکوه gdb 5124563
222 قله انگمار gdb 5752695
223 قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb 7572554
224 قله و جنگل الیمستان gdb 5384562