اطلاعات کاربر

امیررضا اعطاسی

پست الکترونیکی : amir.etasi@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 137
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/third.script
شماره تماس : 09203219191
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1397/3/13
مدل دستگاه : Amazfit GTR 2e

Climber Ecotourist, journalist Amateur Photographer Musician, Setar Player Analyzer and lecturer in financial markets M.S in Construction management
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله کلکچال و اسپیلت از جمشیدیه و برگشت از پیازچال 314
2 قله کلکچال بهترین مسیر رفت و برگشت از پارک جمشیدیه 4310
3 قله چین کلاغ به جنگل کارا درکه 34 
4 قله آهنگرک مسیر رفت و برگشت 797
5 قله خلنو مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت از شن اسکی 758131
6 قله چین کلاغ از میدان بهرود رفت و برگشت از دره 33065
7 قله کلون بستک از شمشک 555194
8 قله توچال از کلکچال (پارک جمشیدیه) 451149
9 قله بند عیش مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت از دره 1479241
10 قله چین کلاغ زمستانه از میدان بهرود از روی یال 44648
11 قله دماوند جبهه جنوبی مسیر رفت و برگشت 1129450
12 قله خلنو مسیر رفت و برگشت 1031378
13 قله آتشکوه بهترین مسیر صعود در بهار و تابستان 683223
14 بهترین مسیر رفت و برگشت ارفع کوه و چشمه پراو 1122294
15 قله قلعه دختر از آهار مسیر رفت و بهترین مسیربرگشت 955187
16 قله آراکوه 580113
17 آبشار سنگان 992270
18 قله چین کلاغ از سمت میدان بهرود 697176
19 توچال به دربند (ایستگاه ۵ به اوسون) 63577
20 درکه به ایستگاه ۵ 60283
21 قله سولدار (از سمت خیابان معین) 1924191
22 دشت گرچال ( دشت هویج) 65641
23 قله توچال از ولنجک 788116
24 جنگل نوردی در درفک 1091147
25 امامه به کلوگان 72783
26 قله چین کلاغ ، دوشاخ ، پلنگ چال و امامزاده داوود 1246164
27 دربند به شیرپلا و برگشت از ایستگاه ۵ توچال 86589
28 قله علم کوه از حصار چال 1235346
29 مسیر روستای شابیل تا پناهگاه سبلان 829159
30 آزادکوه از روستای کلاک مسیررفت و بهترین مسیر برگشت 1857361
31 مسیر ایستگاه ۵ تا ۷ توچال 86754
32 پارک پردیسان 74639
33 توچال از پارکینگ تا ایستگاه 5 80860
34 پارک نحج البلاغه تهران 7277
35 8 مسیر مختلف مربوط به چین کلاغ 81790