اطلاعات کاربر

محمد علی ثمري

پست الکترونیکی : samari518@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09181317239
شهر : كرمانشاه
استان : کرمانشاه
تاریخ عضویت در سایت : 1396/10/11
مدل دستگاه : garmin etrex

محمد علی ثمری - کرمانشاه مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی دبیر هیئت کوهنوردی کرمانشاه 09181317239
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 دنا - بیژن 3 - از مسیر خفر 591
2 کوهدشت - دره شیرز 613
3 دماوند بارگاه سوم تا قله 862
4 پرآو - مسیر زمستانی 456
5 سنبران 895
6 شاهو - قله حوی خانی از مسیر سریاس 8716
7 شاهو - قله حوی خانی از مسیر تازآباد 3910
8 بیستون - مسیر ساده (زمستانی) 331
9 الوند - مسیر زمستانی 427
10 آزاد کوه - کلاک 461
11 علم کوه از مسیر حصار چال 791
12 سبلان-مسیر شمال شرقی (حسینیه) 922
13 کل جنو - اشترانکوه 1094
14 ورمنجه - قله بلوچ 771