اطلاعات کاربر

محمدمهدی شعبانی

پست الکترونیکی : mm.shabani66@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 8
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09114136754
شهر : امل
استان : مازندران
تاریخ عضویت در سایت : 1397/7/21
مدل دستگاه : Garmin etrex 20

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله پهنه حصار 175
2 قله ساکا 208
3 بلیران به چلاو (سنگچال) 35684
4 قله سنی 10025
5 نقره سر 25067
6 بلیران به سد شیاده 35269
7 شهنه کلا به سد شیاده 23928
8 قله بزم چال 26534