اطلاعات کاربر

مجید مردانی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 46
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1393/6/1
مدل دستگاه : etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 پلنگ کوه 899
2 پیغمبرکوه 8210
3 شاه البرز 19020
4 سیالان 15620
5 جارو 56643
6 دیورش به حلیمه جان 68334
7 قله تجر 90765
8 آسمانسرا یا آسمانکوه لوشان 888128
9 دماوند شمال شرقی ، روستای ناندل 1387339
10 شاه معلم 71445
11 بره سر به داماش 89349
12 ماسوله به ماسال 1416157
13 لیزسر 70020
14 شیرکوه به دیورش 99395
15 جنگل نوردی شیرکوه 70745
16 بریال 90494
17 آغوزبن به نصفی 113837
18 زرده بند 107910
19 کرکس 100432
20 شاه کرم 106171
21 بلقیس 1394142
22 درفک 1616230
23 ارژنگ 115456
24 الوند خرمدره 177917
25 نیزه کوه 1683166
26 علم کوه ( مسیر حصارچال ) 2641104
27 سبلان 125330
28 آسمان کوه 1853132
29 قله دومیل 159778
30 آسمانسرا 1503246
31 پلنگ کوه 3190185
32 چرمکش 3818287
33 سندان 2844118
34 منطقه حفاظت شده باشگل 168635
35 کافرمیدان از مقابل راهدارخانه 1921126
36 رامند - بویین زهرا 291153
37 سفید بوران 233463
38 سبزکوه 3171158
39 ملاداغی - ابهر 480655