اطلاعات کاربر

مجید مردانی

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : 46
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : قزوین
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1393/6/1
مدل دستگاه : etrex 30x

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 پلنگ کوه 12 
2 پیغمبرکوه 111
3 شاه البرز 11615
4 سیالان 8910
5 جارو 47839
6 دیورش به حلیمه جان 57623
7 قله تجر 73458
8 آسمانسرا یا آسمانکوه لوشان 75586
9 دماوند شمال شرقی ، روستای ناندل 1208295
10 شاه معلم 61939
11 بره سر به داماش 74938
12 ماسوله به ماسال 1284132
13 لیزسر 63016
14 شیرکوه به دیورش 86580
15 جنگل نوردی شیرکوه 64041
16 بریال 81979
17 آغوزبن به نصفی 102330
18 زرده بند 9508
19 کرکس 88930
20 شاه کرم 95665
21 بلقیس 1230124
22 درفک 1387177
23 ارژنگ 103152
24 الوند خرمدره 163814
25 نیزه کوه 1472132
26 علم کوه ( مسیر حصارچال ) 241699
27 سبلان 112923
28 آسمان کوه 1657108
29 قله دومیل 130247
30 آسمانسرا 1299170
31 پلنگ کوه 2855154
32 چرمکش 3432228
33 سندان 270083
34 منطقه حفاظت شده باشگل 155333
35 کافرمیدان از مقابل راهدارخانه 1784105
36 رامند - بویین زهرا 273950
37 سفید بوران 218658
38 سبزکوه 2960143
39 ملاداغی - ابهر 444649