اطلاعات کاربر

مجتبي نوري فرد

پست الکترونیکی : noorifard1188@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 9
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ٠٩١٢٢٨١٥٧٤٣
شهر : قزوين
استان : قزوین
تاریخ عضویت در سایت : 1396/3/2
مدل دستگاه : garmin map64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 زرین کوه ( طالقان ) 221
2 آسمان کوه (نظر اباد ) زمستان 429
3 قله خراسان کوه 10811
4 خشچال زمستان 982
5 گردون کوه,هزار چم,لشکرک بزرگ,لشکرک کوچک 1453
6 کرکس اصفهان روستای کشه 1488
7 آلانه سر و خرس چر 1535
8 شاه البرز از روستای جزینان 1599
9 آزاد کوه , سرماهو , یخچال از روستای وارنگه رود 1133
10 گاوکشان 18956
11 شاهوار 19235
12 سفید قطور 23710
13 پلنگ کوه 19716
14 لارنه 22915
15 قله بریال 24130
16 قله دومیر 51766
17 زرین کوه طالقان 30224
18 قله سماموس 34329
19 قله توچال 39415
20 قله ازادکوه 61319
21 علم کوه 3066
22 قله الوند همدان 30423
23 قله یخچال همدان 35876
24 اغوزبن به نصفی 41356
25 ماسوله به ماسال 541129