اطلاعات کاربر

فرشته پاکدل

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : wikiloc: moutaine
شماره تماس : ******
شهر : مشهد
استان : خراسان رضوی
تاریخ عضویت در سایت : 1400/2/13
مدل دستگاه : iphone

عضو کمیته بانوان انجمن طبیعت گردی ایران #دره نورد #کوهنورد #ماجراجویی #دوچرخه سواری #بسکتبالیست Love the mountains and nature I started mountaineering, nature and adventure in 2007
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 خط الراس قله شیرباد به سیاه سنگ به گلودر۱۳۹۹(۳قله) 4 
2 خط الراس قله سرپوش به اَوشک به یالانچی به اُرس 12 
3 قله شاه جهان (طرح سیمرغ) 163
4 خط الراس قله داس به نرم پا (نیشابور) 10 
5 قله تیغ اره از نیشابور 13 
6 قله بی بی غیب ( سیاه چوبین ) 10 
7 قله قوچگر 11 
8 خط الراس قله کلاغان به زرگران از فریزی 11 
9 قله زرگران از نیشابور 7 
10 خط الراس ۱۰ قله نیشابور ۱۳۹۸ 17 
11 قله سیاه سنگ 151
12 قله سرآخور یا بلوران 162
13 قله بزد 7 
14 قله یامان داغی از جوزک 81
15 قله سوسن 8 
16 قله تیغ میان 18 
17 قله کنگ 14 
18 قله اژدرکوه 132
19 قله زنبورگاه 29 
20 قله کیسمار شیروان 14 
21 قله بردو از تربت جام 12 
22 قله دوچینگ چناران 4 
23 قله کاریزان تربت جام 4 
24 قله جوز نیشابور 131
25 خط الراس قله های چمن ۱ و ۲ و ۳ و شیرباد و زشک(۵قله 151
26 قله چلیشاه چناران 361
27 قله تیوان درگز 182
28 قله دال 10 
29 قله دماوند جبهه جنوبی (طرح سیمرغ) 14 
30 قله ملکوه تربت حیدریه 121
31 قله قطاراولنگ فریمان 3 
32 قله دماوند شمال شرقی (طرح سیمرغ) 28 
33 قله سبلان (طرح سیمرغ) 20 
34 قله شازده امر فریمان 191
35 خط الراس قله نوگلیون به عاشقان به نوپرو (گلمکان) 26 
36 قله مرغدراز (دونخ) گلمکان 81
37 قله شاهوار (طرح سیمرغ) 20 
38 قله توچال از دربند 10 
39 قله دماوند جبهه شمالی (طرح سیمرغ) 33 
40 قله علم کوه از حصارچال (طرح سیمرغ) 21 
41 قله شیرکوه یزد (طرح سیمرغ) 9 
42 قله گاوکشان (طرح سیمرغ) 22 
43 قله هزار کرمان و آبشار راین (طرح سیمرغ) 431
44 دریاچه بزنگان و غار مزدوران 161
45 قله میانمرغ و آبشارهای اول و دوم گیسمی 7 
46 خط الراس قله یخچال به کوبری (طرح سیمرغ) 161
47 قله آق چیل 15 
48 غار هزار دالان 10 
49 خط الراس کچیبهم به کاتابهیم (چکنه) 46 
50 قله شنیدر 44 
51 قله چشمه گلستان 142
52 خط الراس قله سرسفید به سه پایه و آبشار دافی 18 
53 خط الراس آبشار- پلنگدار- کمرزرد- گریوه- سرعَس 20 
54 قله رَف و آبشار ارزَنه 16 
55 قله لُکه پیاز 17 
56 قله تلقور 201
57 آبشار لوه گالیکش 17 
58 قله نایبند (طرح سیمرغ) 23 
59 قله کمر سفید 13 
60 قله های کوه سیاه به کمرتِکسی به چوند(خط الراس) 241
61 قله های تفتان به نرکوه تفتان (خط الراس (طرح سیمرغ) 211
62 قله سیاه دورو نیشابور 354
63 قله های درخت سیب به یوزها (خط الراس) 22 
64 قله لوکه مولی 263
65 غارهای دستکند هُنامه شیروان 11 
66 قله پتله گاه ، تپله گاه 22 
67 قله شاه رضا از نیشابور 253
68 قله بلور فریمان 252
69 قله هفت شاخ کاشمر 44 
70 قله لاخ زرد 40 
71 قله دومیر (طرح سیمرغ) 263
72 قله برف انبار (طرح سیمرغ) 12 
73 دره پلاسو، دره پرستوها 151
74 قله یخ آبی - چهاردو 24 
75 میل ایاز و مقبره ارسلان 251
76 ترک قله بیدستان 201
77 دره اجنه اخلمد 211
78 قله دولولی 232
79 آبشار آبقد 161
80 خط الراس قله مغان به دوشاخ (خط الراس) 19 
81 خط الراس ۱۵ قله دوبرابر 363
82 آبشار اسفنجیر 36 
83 پلنگ دره به دره چریک یا دره ارغوان 322
84 آبشار لالون 29