اطلاعات کاربر

غلامعباس فدایی

پست الکترونیکی : abbasfadaei60@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://t.me/ClubMOUNTAINStrapSEPEHR
شماره تماس : 09133845823
شهر : فارسان
استان : چهارمحال و بختیاری
تاریخ عضویت در سایت : 1396/10/18
مدل دستگاه : garmin 64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله کلک(سالداران) 173
2 دالانک(جهانبین) 1454
3 توچال 1282
4 قله هفتتنان(زردکوه) 1296
5 قله سوخته 571
6 جونک 82 
7 آبشار زردلیمه 50275
8 زردکوه(چالمیشون،دوزرده،شاه شهیدان) 36526
9 شاهان کوه 51834
10 آبشار کردیکن(تنگ زندان) 111076