اطلاعات کاربر

علی جلالی

پست الکترونیکی : jalali452@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 27
سطح کاربری : حرفه ای
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09122723547
شهر : شمیران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1392/12/7
مدل دستگاه : Garmin 64s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 گاوبینی 11
2 تیزکوه 235
3 پورا 473
4 رندان 516
5 میشو 812
6 لاس پشته- قلعه رودخان 1376
7 منار 13114
8 کولجنو- از الیگودرز- چشمه پر 1428
9 قله سیالان (هنیز- سیالان- عسل محله) 9824
10 شاهدژ- شاه دژ 15015
11 کرپوش کوه 1251
12 سرکچال 985
13 آبشار کرودیکن- تنگه زندان 43945
14 کرکو 1886
15 قله بلقیس 24130
16 خرس چال/ خرس چار/ خرس چر 40324
17 چشمه دیوآسیاب- آبشار سفید آب 32728
18 آهنگرک - از یال شرقی 31610
19 زرین کوه- جابان 33511
20 سرلت- رندان 39224
21 کهار - ناز 76276
22 آزاد کوه- کلاک بالا 742148
23 سیاه پالاس- رودهن- روستای جورد 5874
24 قله گل زرد از مسیر غار گل زرد 89664
25 خرم آباد- دره نای انگیز 71116
26 سبلان- از مسیر شابیل 1718350
27 درکه- پلنگچال- ایستگاه 5 تله کابین توچال- ایستگاه 1355272
28 چین کلاغ 2303118
29 ساکا - قلعه کوه 1830268
30 برگ جهان 94831
31 زاهدان- اردوگاه دره گل- پناهگاه صبح- قله تفتان 1658336
32 نمارستاق- آبشار دریوک (کهرود) 1777126
33 آسمان کوه 3145175
34 آب بر- دررام- سیاو- ماسوله 3242317
35 آب بر- دیزاب (طارم، زنجان) 2615126