اطلاعات کاربر

علي محمودي

پست الکترونیکی : ali_mahmoodi110@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://www.facebook.com/ali.mahmoodiii
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1398/3/25
مدل دستگاه : Garmin GPSMAP 78S

Instagram : ali__mahmoodii ------------------- Telegram : @ali_mahmoudii ------------------- Wikiloc : https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1138772
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 چین کلاغ به توچال 141
2 عرقچین به توچال 344
3 قله عرقچین و تنگچال 6615
4 قله بندعیش 11619
5 قله آبک 924
6 قله ارژنگ 1153
7 قله آهنگرک و محمودچال 1529
8 قله آزادکوه (شاهزاده کج گردن) 16821
9 قله ناظر بزرگ (شکرلقاس) 18723
10 کجور به سیسنگان 25030
11 خط الراس دارآباد به توچال - تیغه های دارآباد 18014
12 چین کلاغ به توچال 11531
13 قله سنبران - اشترانکوه 18315
14 قله خلنو از مسیر کاسه خلنو 18623
15 سایت آبعلی-صعود از مسیرشمالی و برگشت از مسیر شرقی 113 
16 سایت آبعلی از مسیر دره غربی 169 
17 بارگاه سوم دماوند 1666
18 سایت آبعلی 163 
19 قله بزقوش (آغ داغی) 1866
20 قله قلعه دختر (ماما) 22616
21 قله زرین کوه (زرینه کوه) 34233
22 قله کینو - Keyno 92276