اطلاعات کاربر

عباس عزیزی

پست الکترونیکی : abbasazizi8504@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : 09133265603
شهر : اصفهان
استان : اصفهان
تاریخ عضویت در سایت : 1396/2/25
مدل دستگاه : garmim64S

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شیرکوه یزد 74 
2 قله برج-خلنو 702
3 قله بن رو دنا 32 
4 توچال(دربند) 342
5 دماوند شمال شرقی 672
6 دماوند جنوبی 732
7 کرکس زمستانی 643
8 مسیرشمالی دماوند 324
9 قله شهبازشمالی 384
10 هفت تنان 321
11 کرکس (مسیرکشه) 351
12 شاهان کوه 291