اطلاعات کاربر

عباس جوانمردی

پست الکترونیکی : abjavanmardi@yahoo.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : شیراز
استان : فارس
تاریخ عضویت در سایت : 1396/2/12
مدل دستگاه : map 62s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله چم ریز 202
2 گردو تاک به گردو کنگک 233
3 تنگ خشک (سیوند) 743
4 قله نمک جهرم 956
5 قله رحمت 413
6 بمو 12313
7 قدمگاه امام رضا(ع) به قصرقباد 1208
8 دم بید قلات 1535
9 دنا(کل قدویس،شیدا،بلبل،پازنی) 1277
10 قله تامر 1196