اطلاعات کاربر

صانع پرندان

پست الکترونیکی : ****** ارسال پیام
امتیاز کاربر : -1
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=4623784
شماره تماس :
شهر : سنندج
استان : کردستان
تاریخ عضویت در سایت : 1397/9/21
مدل دستگاه : garmin 78s

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 شاهو حوی خانی از سریاس(زمستانی) 11 
2 خط الراس یورت، هانه کمال، فرزه 181
3 صعود قلل کلاغ لانه و الوند 361
4 کوه بلقیس قله هاچاداغی 1169
5 اسکای رانیگ- آبیدر سنندج 913
6 اوالان مسیر زمستانی (دولکرو) 22111
7 صعود زمستانی قله دالاخانی ( سهیل ) سنقر کلیایی 21120
8 رکاب زنی از سنندج به سد سورال 168 
9 چهل چشمه_ خط الراس شاه نشین_ گاوه لان_ قولی زلیخا 28240
10 اوآلان از روستای نشور 34121
11 رکاب زنی از سنندج به روستای توار صمدی-گردنه آریز 269 
12 از مسیرهای پیست دوچرخه سواری آبیدر سنندح 2164
13 دوچرخه سواری از سنندج به تیرگران و ایسیر (سد وحدت) 2373
14 دوچرخه سواری کوهستان - روستاهای دهستان نران و حومه 2391
15 الوند_همدان، صعود زمستانی گروه شفق سنندج 17426
16 خط الراس آبیدر بزرگ‌ به کوه عاشقان کرجو-گروه شفق 34311
17 اورامان تخت، صعود به عودالان از بندول 3817
18 کلون بستک 49369
19 کوهای دالامپر(دالان پر)بوز سینا(بزسینا)(گروه شفق) 70945
20 کوه پراو کرمانشاه (گروه کوهنوردی شفق سنندج) 54052
21 خط الراس کوسالان کردستان-گروه کوهنوردی شفق 3268
22 اورامان کردستان. مسیر کولیج به دیوزناو و پالنگان 50919
23 کوه چهل چشمه صعود زمستانی توسط گروه کوهنوردی شفق 32514
24 کوه بدر واقع در شهر قروه 51632
25 سخناخ 42313