اطلاعات کاربر

خسرو خدری

پست الکترونیکی : khosro1344@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر :
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/khosrokhedri/
شماره تماس : ******
شهر : بهبهان
استان : خوزستان
تاریخ عضویت در سایت : 1400/4/4
مدل دستگاه : XIAOMI REDMI NOTE 9

ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله آزاد کوه مازندران 888
2 کان صیفی ایلام 343
3 قله قلم دنا ٫ سی سخت کهگیلویه و بویراحمد 6218
4 قله ریز بلند «برم فیروز » سپیدان 432
5 گل نگین ساورز 337
6 مسیر تخت - دریاچه«بهبهان» 401
7 مشته تنگ ماغر 444
8 بهبهان - قلعه گلاب زیدون 52 
9 تنگ تکاب بهبهان _ صنوگان دهدشت 651
10 جاده قدیم اهواز -آغاجاری 88 
11 تنگ تهلیو ٫ سد گله خر «بهبهان» 46 
12 اوگلم ٫ چه ببولی ٫ نارین قلعه «بهبهان» 67 
13 تنگ تهلیو - چه موری 881
14 جاده چه صادقی - شاه زندون- اوگلم «بهبهان» 78 
15 خاییز - تنگ تکاب 51 
16 تنگ بیستم - تنگ نیده 562
17 جاده چه صادقی - جاده چه ببولی 45 
18 اولگنی - تنگ بیستم 471
19 نگهبانی سد مارون - تنگ نیده - روشمهر 1583
20 سه راه جخونه - سرکرته 1671