اطلاعات کاربر

امیر محمددوست

پست الکترونیکی : amirparsoon@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 376
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://koohbekooh.blogfa.com
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/5/9
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

براستی در ورزش کوهنوردی ، جای چنین وبسایت پر باری خالی بود . اینک خرسندم که با همت والای دوست برومندم ، آقای مهندس آرش بخشش این نقصان بر طرف گردیده و بخود می بالم اگر بتوانم نقش کوچکی در جهت پیشبرد این سایت با ارزش داشته باشم.به امید یاری و همکاری سایر همنوردان گرامی.همواره سلامت و کامروا باشید.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن 101599
2 ییلاق اولسنبلانگا 1130123
3 قله کالاپاتار کشور نپال 8935
4 قله خرونرو 1361292
5 آبشار زیارت 86634
6 زیارت به نهارخوران 94172
7 جنگل زیارت و مازوکش 102991
8 قله زرین کوه 96858
9 قله زردکوه 92970
10 غار یخمراد 79310
11 قله ورجین 96847
12 قله توچال از ولنجک 82871
13 قله توچال از شهرستانک 75931
14 قله توچال از سربند 83855
15 قله توچال از پارک جمشیدیه 75237
16 قله توچال از امامزاده داوود 82833
17 قله توچال از ایگل 85332
18 قله توچال از دارآباد 84737
19 قله توچال از چین کلاغ 81847
20 قله توچال از چشمه نرگس 79134
21 قله توچال از آهار 80743
22 قله تالون 88050
23 طالقان به تنکابن(شهسوار) 1189201
24 قله تاج کوه 103284
25 قله تفتان 77630
26 جان پناه اسپیدکمر 88928
27 قله های سُرخاب 78714
28 قله سیچال 87234
29 قله سیالان 1228107
30 قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج 84625
31 قله شیرکوه 92455
32 قله شیرباد 83191
33 جان پناه شروین - شیرپلا 86145
34 دره شمخال 113375
35 شاهرود به گرگان 1125143
36 قله شاهو 86852
37 قله شاه نشین 86237
38 قله شاه البرز 120495
39 قله شاهوار 1120267
40 قله سرباز 90521
41 قله سرکچال 84032
42 قله سنبران 922135
43 قله سماموس 103660
44 قله ساکا 919136
45 قله سبلان 72135
46 غار رودافشان 76523
47 قله روئنج 70230
48 قله ریزان 77927
49 تله نمک راین کرمان 65924
50 قله های پاشوره و هلزم 83436
51 قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال) 75562
52 قله پلنگچال 86866
53 قله پهنه سار (پهنه حصار) 80361
54 قله اوریم 72772
55 ییلاق اولسنبلانگا 77096
56 دریاچه نئور به سوباتان 1071221
57 قله نیزوا 76737
58 قله ناظر بزرگ 906101
59 ناندل به یالرود 74230
60 قله میشینه مرگ 92348
61 قله منار 98379
62 کویر مرنجاب 1055116
63 قله لزون(پیازچال) 81856
64 قله لشگرک 77726
65 قله کُرماکوه 7337
66 قله کلون بستک 96852
67 قله کولجنون 77987
68 قله کولکچال 81330
69 قله کلاهه 75225
70 جنگل کجور به سیسنگان 1766198
71 قله های برج و خولنو 76636
72 قله خاتون بارگاه 94815
73 قله خشچال 84145
74 قله خرسنگ 85746
75 گورستان خالدنبی 73242
76 کلوگان به اَمامه 75330
77 کویر متین آباد 72837
78 قله کاسونک 74533
79 قله کرکس 73043
80 کندوان به حصارچال 7669
81 دره کَمجِل 78730
82 قله کمانکوه 91052
83 قله های ناز - کهار 75661
84 قله جوپار 79890
85 قله جانستون 88887
86 قله هِریاس 76111
87 قله هزار 968243
88 دریاچه های هویر - تار 79890
89 قله هرزه کوه 85928
90 قله گُرگ 67712
91 قله گُل زرد 79046
92 قله قزل ارسلان 70823
93 قله قلعه دختر(قزل ماما) 82324
94 قلعه بابک 67347
95 قله قاش مستان 978137
96 آبشار گِزو 73548
97 گرمابدر به پلور 79835
98 دریاچه گَهَر 6638
99 قله دماوند از یال داغ 79747
100 قله دماوند از یال جنوب غربی 1080122
101 قله دماوند از رینه 88287
102 آهار به شهرستانک 105690
103 آبشار لاتون 77158
104 قله فیل زمین 79649
105 فیلبند به قله الیمستان 1001154
106 فرحزاد به امامزاده داوود 73520
107 قله اِلبروس 66116
108 قله دوشاخ 83895
109 قله دُرفک 65320
110 قله دوبرار لاسم 877108
111 قله حوض دال دنا 74247
112 غار دانیال 69723
113 قله دماوند از دره یخار 80144
114 قله دماوند از یال غربی 88163
115 قله دماوند از یال جنوبی 975120
116 قله دماوند از سروَزان 74018
117 قله دماوند از یال مُلاخوران 80046
118 قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه 784131
119 قله دماوند از یال شمال شرقی - حاجی دلا 72476
120 قله دماوند از یال شمالی 80884
121 قله دماوند از یال شرقی 79435
122 قله دماوند از قِرقِه 64821
123 قله دماوند از یال چال چال 74327
124 قله دماوند از آبگرم لاریجان 65425
125 قله دائم برف 69647
126 قله دارآباد 73124
127 دریاچه چورت (میانشه) 852156
128 قله چین کلاغ 1153171
129 قله چشمه شاهی 884100
130 غار چال نخجیر 6009
131 قله بزگوش 73212
132 قله بینالود 94682
133 قله برفخانه تزرجان 78336
134 قله بند عیش 92437
135 قصر بهرام به مرنجاب 85050
136 باداب سورت 73233
137 قله آزادکوه 114064
138 قله آتشکوه 122258
139 قله ارفع کوه 1270153
140 قله آرارات 75368
141 دور آناپورنا + بیس کمپ آناپورنا + دریاچه تیلیچو 64014
142 قله انگمار 66119
143 قله الوند 62733
144 قله الیمستان 86782
145 قله آلانه سر 80667
146 دریاچه الندان 107549
147 قله آهنگرک 85446
148 آبشار شِوی (تله زنگ) 73839
149 قله عباسعلی 70271
150 قله آبک 69240
151 قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb 308778
152 جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb 5061582
153 قله سیالان gdb 4779454
154 قله ورِوشت gdb 2874103
155 قله توچال از مسیر شهرستانک gdb 5870266
156 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb 4309218
157 قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb 8189464
158 قله توچال از مسیر ایگِل gdb 3896424
159 قله توچال از مسیر دارآباد gdb 4457209
160 قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb 6323210
161 قله توچال از مسیر آهار gdb 3442320
162 قله توچال از مسیر ولنجک gdb 7927554
163 قله توچال از مسیر سربند gdb 5050419
164 قله تفتان gdb 3423307
165 قله های سرخاب از دو مسیر gdb 3136132
166 قله سی چال gdb 3028113
167 خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb 2753120
168 قله شیرکوه gdb 4109518
169 قله شیرباد gdb 3925322
170 قله شاه البرز gdb 3796250
171 قله سرکچال gdb 4625363
172 قله سماموس از جواهردشت gdb 7069626
173 قله سماموس از جواهرده gdb 5254548
174 قله سبلان از مسیر غربی gdb 6635521
175 قله سبلان شمال شرقی gdb 5291519
176 قله ریزان gdb 3437298
177 قله هَلزِم gdb 251490
178 قله پاشوره gdb 4046480
179 قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb 4090215
180 قله پرسون gdb 4657558
181 قله شاه نشین gdb 3693247
182 قله پلنگچال gdb 4834746
183 قله ناظر بزرگ gdb 4439283
184 قله کُرماکوه gdb 251256
185 قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb 4488529
186 قله کلک چال gdb 3639361
187 قله کلاهه gdb 325960
188 قله خولنو و برج gdb 4371405
189 قله خاتون بارگاه gdb 4137259
190 قله خشچال gdb 3495131
191 قله خرسنگ gdb 4508407
192 پیاده روی از کلوگان به امامه gdb 4242221
193 قله کاسونک gdb 3269288
194 قله کرکس gdb 5096587
195 قله ناز gdb 3335412
196 قله کاهار gdb 4244257
197 قله جانستون از دو مسیر gdb 4038621
198 خطالراس هریاس gdb 2917212
199 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb 4654456
200 قله گرگ از دو مسیر gdb 4484334
201 قله گُل زرد gdb 5171534
202 قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb 3686317
203 قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb 6406934
204 قلعه بابک از دو مسیر gdb 4344543
205 آبشار گزو gdb 8549954
206 دریاچه گَهَر gdb 4231172
207 قله درفک از سه مسیر gdb 7557828
208 قله دوبرار لاسم gdb 5211314
209 قله دارآباد gdb 75051185
210 قله دماوند از دره یخار gdb 4436157
211 قله دماوند از مسیر غربی gdb 81391356
212 قله دماوند از مسیر جنوبی gdb 101021239
213 قله دماوند از مسیر شمالی gdb 5866780
214 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb 59781227
215 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb 2965253
216 قله چین کلاغ gdb 112801858
217 قله بینالود gdb 3916355
218 قله برفخانه تزرجان gdb 4185286
219 قله بند عیش gdb 5920346
220 قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb 4261340
221 قله آتشکوه gdb 5091556
222 قله انگمار gdb 5656674
223 قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb 7498534
224 قله و جنگل الیمستان gdb 5328557