اطلاعات کاربر

امیر همپا

پست الکترونیکی : amirparsoon@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 379
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://koohbekooh.blogfa.com
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/5/9
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

یادآوری : لازم به ذکر است که در طول زمان در اثر حوادث طبیعی و غیره ، ممکن است مسیر مورد نظر تغییر کرده باشد ، لذا عزیزان همنورد باید اطلاعات خود را بروز کرده تا حادثه ناگواری پیش نیاید.و مسئولیت حقوقی هرگونه اتفاق ناگوار و یا حادثه ای ، چنانچه در اثر استفاده از مسیرهایی که اینجانب در این سایت وزین آپلود کرده ام به عهده استفاده کنندگان می باشد و هیچگونه مسئولیتی در باره حوادث احتمالی افراد را بر عهده نمی گیرم.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن 1126135
2 ییلاق اولسنبلانگا 1206125
3 قله کالاپاتار کشور نپال 10015
4 قله خرونرو 1624356
5 آبشار زیارت 97835
6 زیارت به نهارخوران 106979
7 جنگل زیارت و مازوکش 1195109
8 قله زرین کوه 110565
9 قله زردکوه 104070
10 غار یخمراد 89910
11 قله ورجین 110160
12 قله توچال از ولنجک 92387
13 قله توچال از شهرستانک 87840
14 قله توچال از سربند 95656
15 قله توچال از پارک جمشیدیه 87243
16 قله توچال از امامزاده داوود 94934
17 قله توچال از ایگل 98639
18 قله توچال از دارآباد 97144
19 قله توچال از چین کلاغ 94555
20 قله توچال از چشمه نرگس 91736
21 قله توچال از آهار 94254
22 قله تالون 97863
23 طالقان به تنکابن(شهسوار) 1384229
24 قله تاج کوه 1238124
25 قله تفتان 84630
26 جان پناه اسپیدکمر 101840
27 قله های سُرخاب 86116
28 قله سیچال 100547
29 قله سیالان 1384129
30 قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج 97431
31 قله شیرکوه 103458
32 قله شیرباد 95297
33 جان پناه شروین - شیرپلا 98754
34 دره شمخال 129787
35 شاهرود به گرگان 1349173
36 قله شاهو 99260
37 قله شاه نشین 97737
38 قله شاه البرز 1340107
39 قله شاهوار 1305323
40 قله سرباز 100732
41 قله سرکچال 96839
42 قله سنبران 1085175
43 قله سماموس 117481
44 قله ساکا 1094168
45 قله سبلان 83236
46 غار رودافشان 87423
47 قله روئنج 81532
48 تله نمک راین کرمان 72627
49 قله های پاشوره و هلزم 94340
50 قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال) 87597
51 قله پلنگچال 99284
52 قله پهنه سار (پهنه حصار) 86368
53 قله اوریم 81984
54 ییلاق اولسنبلانگا 822102
55 دریاچه نئور به سوباتان 1155246
56 قله نیزوا 85845
57 قله ناظر بزرگ 1040136
58 ناندل به یالرود 82931
59 قله میشینه مرگ 102960
60 قله منار 1108106
61 کویر مرنجاب 1172134
62 قله لزون(پیازچال) 92570
63 قله لشگرک 84133
64 قله کُرماکوه 7727
65 قله کلون بستک 107064
66 قله کولجنون 850127
67 قله کولکچال 87036
68 قله کلاهه 79827
69 جنگل کجور به سیسنگان 1973229
70 قله های برج و خولنو 82842
71 قله خاتون بارگاه 100719
72 قله خشچال 90049
73 قله خرسنگ 91860
74 گورستان خالدنبی 81244
75 کلوگان به اَمامه 81132
76 کویر متین آباد 81843
77 قله کاسونک 85648
78 قله کرکس 81248
79 کندوان به حصارچال 85713
80 دره کَمجِل 87132
81 قله کمانکوه 104786
82 قله های ناز - کهار 86069
83 قله جوپار 901101
84 قله جانستون 1017121
85 قله هِریاس 84912
86 قله هزار 1064270
87 دریاچه های هویر - تار 89698
88 قله هرزه کوه 96331
89 قله گُرگ 75914
90 قله گُل زرد 89363
91 قله قزل ارسلان 80330
92 قله قلعه دختر(قزل ماما) 94036
93 قلعه بابک 76554
94 قله قاش مستان 1190160
95 آبشار گِزو 82650
96 گرمابدر به پلور 89738
97 دریاچه گَهَر 7479
98 قله دماوند از یال داغ 89258
99 قله دماوند از یال جنوب غربی 1221152
100 قله دماوند از رینه 989100
101 آهار به شهرستانک 1262125
102 آبشار لاتون 86359
103 قله فیل زمین 90563
104 فیلبند به قله الیمستان 1113173
105 فرحزاد به امامزاده داوود 82322
106 قله اِلبروس 75317
107 قله دوشاخ 967122
108 قله دُرفک 73820
109 قله دوبرار لاسم 1023142
110 قله حوض دال دنا 83252
111 غار دانیال 78327
112 قله دماوند از دره یخار 90552
113 قله دماوند از یال غربی 98280
114 قله دماوند از یال جنوبی 1103155
115 قله دماوند از سروَزان 82319
116 قله دماوند از یال مُلاخوران 88951
117 قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه 917156
118 قله دماوند از یال شمال شرقی - حاجی دلا 82788
119 قله دماوند از یال شمالی 92393
120 قله دماوند از یال شرقی 88344
121 قله دماوند از قِرقِه 73726
122 قله دماوند از یال چال چال 83330
123 قله دماوند از آبگرم لاریجان 74432
124 قله دائم برف 80965
125 قله دارآباد 83930
126 دریاچه چورت (میانشه) 957169
127 قله چین کلاغ 1333218
128 قله چشمه شاهی 1002122
129 غار چال نخجیر 68611
130 قله بزگوش 83718
131 قله بینالود 105093
132 قله برفخانه تزرجان 86640
133 قله بند عیش 102442
134 قصر بهرام به مرنجاب 91554
135 باداب سورت 82433
136 قله آزادکوه 126188
137 قله آتشکوه 134868
138 قله ارفع کوه 1443185
139 قله آرارات 81571
140 دور آناپورنا + بیس کمپ آناپورنا + دریاچه تیلیچو 68914
141 قله انگمار 71623
142 قله الوند 67138
143 قله الیمستان 92898
144 قله آلانه سر 90777
145 دریاچه الندان 124754
146 قله آهنگرک 99271
147 آبشار شِوی (تله زنگ) 78840
148 قله عباسعلی 79690
149 قله آبک 75548
150 قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb 322486
151 جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb 5373641
152 قله سیالان gdb 5192524
153 قله ورِوشت gdb 3033113
154 قله توچال از مسیر شهرستانک gdb 6096284
155 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb 4404234
156 قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb 8447499
157 قله توچال از مسیر ایگِل gdb 4178502
158 قله توچال از مسیر دارآباد gdb 4616224
159 قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb 6471227
160 قله توچال از مسیر آهار gdb 3576339
161 قله توچال از مسیر ولنجک gdb 8171589
162 قله توچال از مسیر سربند gdb 5131425
163 قله تفتان gdb 3556312
164 قله های سرخاب از دو مسیر gdb 3305145
165 قله سی چال gdb 3177119
166 خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb 2987132
167 قله شیرکوه gdb 4381556
168 قله شیرباد gdb 4155352
169 قله شاه البرز gdb 4026288
170 قله سرکچال gdb 4951436
171 قله سماموس از جواهردشت gdb 7389712
172 قله سماموس از جواهرده gdb 5609632
173 قله سبلان از مسیر غربی gdb 6819565
174 قله سبلان شمال شرقی gdb 5529540
175 قله هَلزِم gdb 263597
176 قله پاشوره gdb 4299574
177 قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb 4229249
178 قله پرسون gdb 4958627
179 قله شاه نشین gdb 3834257
180 قله پلنگچال gdb 5286880
181 قله ناظر بزرگ gdb 4656336
182 قله کُرماکوه gdb 266458
183 قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb 4763598
184 قله کلک چال gdb 3789364
185 قله کلاهه gdb 340967
186 قله خولنو و برج gdb 4540419
187 قله خاتون بارگاه gdb 4428306
188 قله خشچال gdb 3675139
189 قله خرسنگ gdb 4778449
190 پیاده روی از کلوگان به امامه gdb 4362230
191 قله کاسونک gdb 3553343
192 قله کرکس gdb 5456679
193 قله ناز gdb 3577505
194 قله کاهار gdb 4469282
195 قله جانستون از دو مسیر gdb 4380711
196 خطالراس هریاس gdb 3121239
197 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb 5025612
198 قله گرگ از دو مسیر gdb 4839385
199 قله گُل زرد gdb 5411589
200 قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb 4059375
201 قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb 70691123
202 قلعه بابک از دو مسیر gdb 4705585
203 آبشار گزو gdb 88721035
204 دریاچه گَهَر gdb 4430180
205 قله درفک از سه مسیر gdb 7954906
206 قله دوبرار لاسم gdb 5411359
207 قله دارآباد gdb 77491212
208 قله دماوند از دره یخار gdb 4628174
209 قله دماوند از مسیر غربی gdb 87901596
210 قله دماوند از مسیر جنوبی gdb 106561311
211 قله دماوند از مسیر شمالی gdb 6101843
212 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb 65961477
213 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb 3134283
214 قله چین کلاغ gdb 126742232
215 قله بینالود gdb 4123384
216 قله برفخانه تزرجان gdb 4314289
217 قله بند عیش gdb 6299388
218 قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb 4518372
219 قله آتشکوه gdb 5260591
220 قله انگمار gdb 6116739
221 قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb 7873594
222 قله و جنگل الیمستان gdb 5637603