اطلاعات کاربر

امیر محمددوست

پست الکترونیکی : amirparsoon@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 372
سطح کاربری : لیدر
آدرس وبلاگ یا وب سایت : http://koohbekooh.blogfa.com
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1391/5/9
مدل دستگاه : Garmi Vista HCX

براستی در ورزش کوهنوردی ، جای چنین وبسایت پر باری خالی بود . اینک خرسندم که با همت والای دوست برومندم ، آقای مهندس آرش بخشش این نقصان بر طرف گردیده و بخود می بالم اگر بتوانم نقش کوچکی در جهت پیشبرد این سایت با ارزش داشته باشم.به امید یاری و همکاری سایر همنوردان گرامی.همواره سلامت و کامروا باشید.
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و همهن 97890
2 ییلاق اولسنبلانگا 1088115
3 قله کالاپاتار کشور نپال 8585
4 قله خرونرو 1282262
5 آبشار زیارت 81829
6 زیارت به نهارخوران 90671
7 جنگل زیارت و مازوکش 95783
8 قله زرین کوه 92853
9 قله زردکوه 89469
10 غار یخمراد 75810
11 قله ورجین 92642
12 قله توچال از ولنجک 80369
13 قله توچال از شهرستانک 72831
14 قله توچال از سربند 80055
15 قله توچال از پارک جمشیدیه 71034
16 قله توچال از امامزاده داوود 78531
17 قله توچال از ایگل 82431
18 قله توچال از دارآباد 80537
19 قله توچال از چین کلاغ 77945
20 قله توچال از چشمه نرگس 75234
21 قله توچال از آهار 77243
22 قله تالون 83635
23 طالقان به تنکابن(شهسوار) 1115183
24 قله تاج کوه 98579
25 قله تفتان 75530
26 جان پناه اسپیدکمر 85726
27 قله های سُرخاب 76013
28 قله سیچال 83833
29 قله سیالان 1184103
30 قله های شیوارکش و هرزه کوه و برج 81125
31 قله شیرکوه 88251
32 قله شیرباد 79290
33 جان پناه شروین - شیرپلا 81941
34 دره شمخال 107375
35 شاهرود به گرگان 1053136
36 قله شاهو 83249
37 قله شاه نشین 82536
38 قله شاه البرز 116491
39 قله شاهوار 1070256
40 قله سرباز 87221
41 قله سرکچال 80628
42 قله سنبران 881134
43 قله سماموس 100658
44 قله ساکا 867122
45 قله سبلان 68535
46 غار رودافشان 72922
47 قله روئنج 66927
48 قله ریزان 74124
49 تله نمک راین کرمان 64224
50 قله های پاشوره و هلزم 79232
51 قله های پرسون و سرسیاه غار (سیاه چال) 72354
52 قله پلنگچال 83465
53 قله پهنه سار (پهنه حصار) 77656
54 قله اوریم 69268
55 ییلاق اولسنبلانگا 74994
56 دریاچه نئور به سوباتان 1012188
57 قله نیزوا 73737
58 قله ناظر بزرگ 86895
59 ناندل به یالرود 71530
60 قله میشینه مرگ 88947
61 قله منار 95277
62 کویر مرنجاب 1021115
63 قله لزون(پیازچال) 79155
64 قله لشگرک 75926
65 قله کُرماکوه 7146
66 قله کلون بستک 94552
67 قله کولجنون 76787
68 قله کولکچال 79930
69 قله کلاهه 73423
70 جنگل کجور به سیسنگان 1689192
71 قله های برج و خولنو 74535
72 قله خاتون بارگاه 93515
73 قله خشچال 82645
74 قله خرسنگ 83843
75 گورستان خالدنبی 69937
76 کلوگان به اَمامه 73429
77 کویر متین آباد 70137
78 قله کاسونک 71632
79 قله کرکس 69941
80 کندوان به حصارچال 7379
81 دره کَمجِل 76330
82 قله کمانکوه 87450
83 قله های ناز - کهار 72460
84 قله جوپار 76490
85 قله جانستون 85283
86 قله هِریاس 72911
87 قله هزار 941235
88 دریاچه های هویر - تار 76385
89 قله هرزه کوه 83428
90 قله گُرگ 65212
91 قله گُل زرد 76743
92 قله قزل ارسلان 68021
93 قله قلعه دختر(قزل ماما) 79523
94 قلعه بابک 64745
95 قله قاش مستان 937136
96 آبشار گِزو 70545
97 گرمابدر به پلور 76130
98 دریاچه گَهَر 6387
99 قله دماوند از یال داغ 77045
100 قله دماوند از یال جنوب غربی 1049119
101 قله دماوند از رینه 85285
102 آهار به شهرستانک 100083
103 آبشار لاتون 74055
104 قله فیل زمین 77248
105 فیلبند به قله الیمستان 969151
106 فرحزاد به امامزاده داوود 70218
107 قله اِلبروس 63716
108 قله دوشاخ 80086
109 قله دُرفک 62320
110 قله دوبرار لاسم 842105
111 قله حوض دال دنا 71447
112 غار دانیال 67121
113 قله دماوند از دره یخار 76843
114 قله دماوند از یال غربی 85061
115 قله دماوند از یال جنوبی 945118
116 قله دماوند از سروَزان 71317
117 قله دماوند از یال مُلاخوران 77143
118 قله دماوند از یال شمال شرقی - گزانه 753127
119 قله دماوند از یال شمال شرقی - حاجی دلا 69576
120 قله دماوند از یال شمالی 78284
121 قله دماوند از یال شرقی 76734
122 قله دماوند از قِرقِه 62120
123 قله دماوند از یال چال چال 71026
124 قله دماوند از آبگرم لاریجان 63024
125 قله دائم برف 66240
126 قله دارآباد 70021
127 دریاچه چورت (میانشه) 812147
128 قله چین کلاغ 1097156
129 قله چشمه شاهی 84586
130 غار چال نخجیر 5729
131 قله بزگوش 71212
132 قله بینالود 91381
133 قله برفخانه تزرجان 74836
134 قله بند عیش 88631
135 قصر بهرام به مرنجاب 82748
136 باداب سورت 70232
137 قله آزادکوه 110761
138 قله آتشکوه 118654
139 قله ارفع کوه 1209141
140 قله آرارات 73668
141 دور آناپورنا + بیس کمپ آناپورنا + دریاچه تیلیچو 62914
142 قله انگمار 64619
143 قله الوند 60930
144 قله الیمستان 84977
145 قله آلانه سر 78267
146 دریاچه الندان 102346
147 قله آهنگرک 82045
148 آبشار شِوی (تله زنگ) 71939
149 قله عباسعلی 67062
150 قله آبک 67439
151 قله کالاپاتهار - بیس کمپ اورست gdb 303577
152 جنگلهای منطقه زیارت گرگان gdb 4941551
153 قله سیالان gdb 4688433
154 قله ورِوشت gdb 2823101
155 قله توچال از مسیر شهرستانک gdb 5762263
156 قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه gdb 4279214
157 قله توچال از مسیر امامزاده داوود gdb 8123459
158 قله توچال از مسیر ایگِل gdb 3804394
159 قله توچال از مسیر دارآباد gdb 4404206
160 قله توچال از مسیر چشمه نرگس gdb 6277208
161 قله توچال از مسیر آهار gdb 3403318
162 قله توچال از مسیر ولنجک gdb 7847541
163 قله توچال از مسیر سربند gdb 5007414
164 قله تفتان gdb 3377307
165 قله های سرخاب از دو مسیر gdb 3088124
166 قله سی چال gdb 2982112
167 خطالراس قله برج به قله شیوارکِش gdb 2692113
168 قله شیرکوه gdb 4024507
169 قله شیرباد gdb 3871320
170 قله شاه البرز gdb 3734243
171 قله سرکچال gdb 4551349
172 قله سماموس از جواهردشت gdb 6983594
173 قله سماموس از جواهرده gdb 5185520
174 قله سبلان از مسیر غربی gdb 6587516
175 قله سبلان شمال شرقی gdb 5232515
176 قله ریزان gdb 3361275
177 قله هَلزِم gdb 247989
178 قله پاشوره gdb 3953450
179 قله سیاهچال (سرسیاه غار) gdb 4041200
180 قله پرسون gdb 4565522
181 قله شاه نشین gdb 3654237
182 قله پلنگچال gdb 4723720
183 قله ناظر بزرگ gdb 4384273
184 قله کُرماکوه gdb 246356
185 قله کلون بستک ( کلون بسته ) gdb 4424519
186 قله کلک چال gdb 3593360
187 قله کلاهه gdb 319955
188 قله خولنو و برج gdb 4319404
189 قله خاتون بارگاه gdb 4049248
190 قله خشچال gdb 3433131
191 قله خرسنگ gdb 4415392
192 پیاده روی از کلوگان به امامه gdb 4194215
193 قله کاسونک gdb 3182274
194 قله کرکس gdb 4995573
195 قله ناز gdb 3263400
196 قله کاهار gdb 4179254
197 قله جانستون از دو مسیر gdb 3952595
198 خطالراس هریاس gdb 2834190
199 قله های مهرچال ، پیرزن کلوم و هم هنgdb 4573438
200 قله گرگ از دو مسیر gdb 4376320
201 قله گُل زرد gdb 5058509
202 قله قزل ارسلان از دو مسیر gdb 3572302
203 قله قلعه دختر ،آهار ،تهران gdb 6201874
204 قلعه بابک از دو مسیر gdb 4247531
205 آبشار گزو gdb 8430925
206 دریاچه گَهَر gdb 4168168
207 قله درفک از سه مسیر gdb 7433808
208 قله دوبرار لاسم gdb 5150305
209 قله دارآباد gdb 74281183
210 قله دماوند از دره یخار gdb 4375154
211 قله دماوند از مسیر غربی gdb 79741324
212 قله دماوند از مسیر جنوبی gdb 100231234
213 قله دماوند از مسیر شمالی gdb 5810779
214 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، حاجی دلا gdb 58311191
215 قله دماونداز مسیر شمال شرق ، گزنک gdb 2906250
216 قله چین کلاغ gdb 108381679
217 قله بینالود gdb 3856354
218 قله برفخانه تزرجان gdb 4130276
219 قله بند عیش gdb 5726308
220 قله آزادکوه ( شاهزاده کج گردن ) gdb 4193338
221 قله آتشکوه gdb 5040551
222 قله انگمار gdb 5495644
223 قله پهنه سار (پهنه حصار) از سه مسیر gdb 7372520
224 قله و جنگل الیمستان gdb 5237542