اطلاعات کاربر

امیررضا اعطاسی

پست الکترونیکی : amir.etasi@gmail.com ارسال پیام
امتیاز کاربر : 137
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت : https://www.instagram.com/third.script
شماره تماس : 09203219191
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1397/3/13
مدل دستگاه : Gear Sport

Climber Musician, Setar Player Amateur Photographer Ecotourist, journalist Analyzer and lecturer in financial markets M.S in Construction management
ردیفنام منطقه / مسیرنمایشدانلود
1 قله خلنو مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت از شن اسکی 15932
2 قله چین کلاغ از میدان بهرود رفت و برگشت از دره 12023
3 قله کلون بستک از شمشک 21463
4 قله توچال از کلکچال (پارک جمشیدیه) 16059
5 قله بند عیش مسیر رفت و بهترین مسیر برگشت از دره 56197
6 قله چین کلاغ زمستانه از میدان بهرود از روی یال 19815
7 قله دماوند جبهه جنوبی مسیر رفت و برگشت 539199
8 قله خلنو مسیر رفت و برگشت 614221
9 قله آتشکوه بهترین مسیر صعود در بهار و تابستان 418127
10 بهترین مسیر رفت و برگشت ارفع کوه و چشمه پراو 617180
11 قله قلعه دختر از آهار مسیر رفت و بهترین مسیربرگشت 536116
12 قله آراکوه 35753
13 آبشار سنگان 562115
14 قله چین کلاغ از سمت میدان بهرود 465109
15 توچال به دربند (ایستگاه ۵ به اوسون) 43146
16 درکه به ایستگاه ۵ 41041
17 قله سولدار (از سمت خیابان معین) 78259
18 دشت گرچال ( دشت هویج) 37515
19 قله توچال از ولنجک 47252
20 جنگل نوردی در درفک 68794
21 امامه به کلوگان 41833
22 قله چین کلاغ ، دوشاخ ، پلنگ چال و امامزاده داوود 79699
23 دربند به شیرپلا و برگشت از ایستگاه ۵ توچال 51944
24 قله علم کوه از حصار چال 706145
25 مسیر روستای شابیل تا پناهگاه سبلان 52293
26 آزادکوه از روستای کلاک مسیررفت و بهترین مسیر برگشت 976194
27 مسیر ایستگاه ۵ تا ۷ توچال 54835
28 پارک پردیسان 51430
29 توچال از پارکینگ تا ایستگاه 5 52832
30 پارک نحج البلاغه تهران 4765
31 8 مسیر مختلف مربوط به چین کلاغ 55246