کرکس (مسیرکشه)

امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
نام : کرکس (مسیرکشه)
نوع فعالیت : کوه نوردی
استان : اصفهان
میزان سختی : ● متوسط
مسافت : KM
برنامه : 2 روزه
مناطق : اصفهان -مورچه خورت -طرق - روستای کشه
بهترین زمان برای این منطقه : بهار وتابستان وپاییز
ضریب خطر منطقه : ● معمولی
تاریخ ثبت در سایت : 1398/11/1
مدت زمان : 10 ساعت و 0 دقیقه
بیشترین ارتفاع : 3980
کمترین ضریب خطا : 0
تجهیزات یا تخصصها : لوازم کوهنودذی زمستانه

توضیحات : ساعت14از اصفهان حرکت ساعت14:45 به سه راهی نطنز رسیدیم به طرفنطنزحذکت پس از 30کیلومتر به شهرستان طرق رسیدیم ازفلکه طرق به سمت چپ به طرف روستای کشه خدود 2کیلو متر به روستا رسیدیماز انجا به سمت دهکده گرذشگری کشه وارد واخر دهکده ماشین را پارک و پاکوب مشجض را گرفته پس از 2:30دقیقه بعد از ذرحتهای گردوی مسیر وشیب تند کنار ابشار به پناهگاه بزرگ ولی بدون گرمایش وسرد رسیدیمشب انجا خوابیدیم وصبح ساعت 8 به طرف قله حرکت وساعت 10:30 به قله رسیدیم


تعداد دانلود : 6
تعداد نمایش : 67
ثبت فایل از : عباس  عزیزیدانلود GPS   افزودن به لیست علاقه مندیها  


GPS Convertor : پس از دانلود برای تبدیل فایلهای gdb. به gpx. اینجا کلیک نمایید

و لینک نرم افزار ها و سایتهای مختلف دیگر