جی پی اس نقاط و مسیرهای سنگ نوردی طبیعی
مرتب سازی :     
نام : جونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 0 KM
جونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک   
نام : علم کوه-گرده آلمانها
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : مازندران
میزان سختی : ● بسیار دشوار
امتیاز :   4   :   4
مسافت : KM
علم کوه-گرده آلمانها   
نام : قرارگاه - کام اژدها دیواره بیستون
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : کرمانشاه
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   3   :   3
مسافت : KM
قرارگاه - کام اژدها دیواره بیستون   
نام : مسیر یال سخت - دیواره بیستون
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : کرمانشاه
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   1   :   1
مسافت : KM
مسیر یال سخت - دیواره بیستون   
نام : سایت سنگنوردی تنگ مروارید
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : فارس
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 2 KM
سایت سنگنوردی تنگ مروارید   
نام : مسیر دسترسی به دیواره و قلعه قیزلار قلاسی
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : آذربایجان شرقی
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 13 KM
مسیر دسترسی به دیواره و قلعه قیزلار قلاسی   
نام : بیستون مسیر هاری رست زمستانی
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : کرمانشاه
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
بیستون مسیر هاری رست زمستانی   
نام : منطقه سنگ نوردی کولفره ایذه خوزستان
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : خوزستان
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 1 KM
منطقه سنگ نوردی کولفره ایذه خوزستان   
نام : مسیر دسترسی به دیواره رامجرد از شهرستان مرودشت
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : فارس
میزان سختی : ● ساده
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : 25 KM
مسیر دسترسی به دیواره رامجرد از شهرستان مرودشت   
نام : منطقه سنگ‌نوردی آرش
نوع فعالیت : سنگ نوردی طبیعی
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   امتیازی داده نشده   :   0
مسافت : KM
منطقه سنگ‌نوردی آرش   
صفحه اول قبلی
1 2 3
بعدی صفحه آخر


تعداد در هر صفحه : صفحه 1 از 3