جی پی اس نقاط و مسیرهای دوچرخه کوهستان
مرتب سازی :     
نام : جواهرده - وجک - گیاور
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 20 KM
جواهرده - وجک - گیاور   
نام : رامسر-گاورمک-اشکته چال-دالخانی
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 38 KM
رامسر-گاورمک-اشکته چال-دالخانی   
نام : گرسمه سر-زین پشت-دریاچه قو
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : مازندران
میزان سختی : ● متوسط
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 16.2 KM
گرسمه سر-زین پشت-دریاچه قو   
نام : افجه - دشت هویج
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : تهران
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 47 KM
افجه - دشت هویج   
نام : برم فیروز
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : فارس
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : KM
برم فیروز   
نام : پهنه سار.پناهگاه بیبی زرین _چاران_کرج
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 75 KM
پهنه سار.پناهگاه بیبی زرین _چاران_کرج   
نام : کرج.اتشگاه.دروان.برغان
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 50 KM
کرج.اتشگاه.دروان.برغان   
نام : گچسر به طالقان
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● مشکل
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 61 KM
گچسر به طالقان   
نام : پورکان از سیاهکلان
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 27.5 KM
پورکان از سیاهکلان   
نام : کرج.آتشگاه.به طرف دروان.دکل جاده چالوس.ارنگه.کرج
نوع فعالیت : دوچرخه کوهستان
استان : البرز
میزان سختی : ● فقط حرفه ای
امتیاز :   5   :   5
مسافت : 42 KM
کرج.آتشگاه.به طرف دروان.دکل جاده چالوس.ارنگه.کرج   
صفحه اول قبلی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
بعدی صفحه آخر


تعداد در هر صفحه : صفحه 1 از 25